ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1234.ก28 2542ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1234.ก28 2542ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1234.ก28 2542ก (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ / ชูชาติ อัศวโรจน์.

by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3652.5 .ช72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3652.5 .ช72 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1234.ก28 2542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1234.ก28 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1234.ก28 2542 (2).

ห้องสมุด:
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด : การสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2545 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง / จัดโดย สำนักปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by การสัมมนาเรื่องมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (2545 : ลำปาง) | สำนักปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนัก, [2545]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4635 .ก93 (1).

ห้องสมุด:
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดในกรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก WTO : ศึกษาจากข้อพิพาทกรณีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากโปแลนด์ = Anti-dumping duties in the legal framwork of WTO : a case study of non-alloy steel and H-beams from Poland / โดย ยศ ไผ่หยกงาม.

by ยศ ไผ่หยกงาม, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4635 .ย53 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4635 .ย53 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการตอบโต้การใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 : ศึกษากรณีสินค้า BG PET Resin / วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2550]Other title: Countervailing measures against the use of incentives under the Investment Promotion Act B.E. 2520 : a case study of BG PET resin products.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3652.5 .ว633 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2542?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3220.ก28 2542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3220.ก28 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3220.ก28 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3220.ก28 2542 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3220.ก28 2542 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 = Trade Competition Act B.E. 2542 (1999) ; Act on Prices of Goods and Services B.E. 2542 (1999) ; Anti-Dumping and Countervailling Act B.E. 2542 (1999) / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Edition: [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2543Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3220.ก28 2543 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3220.ก28 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3220.ก28 2543 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 = Trade Competition Act B.E. 2542 (1999) ; Act on Prices of Goods and Services B.E. 2542 (1999) ; Anti-Dumping and Countervailling Act B.E. 2542 (1999) / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3220.ก28 2544 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3220.ก28 2544 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา = The WTO Doha round of trade negotiations : strategic preparation of the Thai industrial sector : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ; กิรติพงศ์ แนวมาลี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | กิรติพงศ์ แนวมาลี | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547Availability: Available for loan (57)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3616.ท93 ด833 (29), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3616.ท93 ด833 (14), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท93 ด833 ล. 1 (14).

ห้องสมุด:
Khwām sō̜tkhlō̜ng khō̜ng nayōbāi ʻutnun Eco-car khō̜ng Thai kap khwāmtoklong wādūai kānʻutnun læ māttrakān tō̜ptō / ความสอดคล้องของนโยบายอุดหนุน Eco-car ของไทยกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ / โดย ฐิติกร ดำรงค์พานิช.

Thitikō̜n damrongphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt by ฐิติกร ดำรงค์พานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3317 .ฐ636 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544