ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 182 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดลำดับตามมูลค่าของสินค้านำเข้า 200 ชนิดของประเทศไทย.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. ศูนย์สถิติการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3850.6 .พ6852 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : อุปสงค์การนำเข้าของประเทศไทยและผลสะท้อน ต่อการลดค่าเงินบาท.

by สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมสินค้าเข้า.

by องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 188/26 (1).

ห้องสมุด:
อุปสงค์การนำเข้า : ศึกษาโดยใช้ตารางปัจจัย-ผลผลิต / โดย ธีรพล จิรวัฒน์จรรยา.

by ธีรพล จิรวัฒน์จรรยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .ธ64 (3).

ห้องสมุด:
การนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ของไทยปี 2529-2532 / ฝ่ายวิเคราะห์สถิติการพาณิชย์ ศูนย์สถิติการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by ศูนย์สถิติการพาณิชย์. ฝ่ายวิเคราะห์สถิติการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .ก625 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของอุปสงค์สินค้าเข้าของประเทศไทย ศึกษาเป็นรายไตรมาส (A quantitative analysis of Thailand's demand for imports: a quarterly approach) โดย สุกฤตา สัจจมาร์ค และ สุพจน์ จุนอนันตธรรม.

by สุกฤตา สัจจมาร์ค | สุพจน์ จุนอนันตธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส7243ก65 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ภาวะราคาและอุปสงค์ต่อสินค้านำเข้าของประเทศไทย / โดย วีระศักดิ์ ฉันทกานันท์.

by วีระศักดิ์ ฉินทกานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรงุเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.563 .ว64 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้สั่งหรือนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ (ปรับปรุงใหม่) โดยงานการสนเทศ ศูนย์ประสานงานพาณิชย์นาวี.

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 113/28 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 113/28 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อดุลการค้า ของประเทศไทย (Affect of industrial development to the Thai balance of trade).

by ศิวาพร มัณฑุกานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1014 .ศ6 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันของประเทศไทย = An analysis of imported crude oil and oil products in Thailand / ธานินทร์ ตั้งทวีพัฒนกุล.

by ธานินทร์ ตั้งทวีพัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ธ63 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ความต้องการนำเข้าเครื่องจักรกลในประเทศไทย (An analysis of demand for import of machinery in Thailand).

by สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9705.ท92 ส7 (1).

ห้องสมุด:
การนำเข้าและการส่งออก = Import-export procedure / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.

by ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.563 .ด64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.563 .ด64 (1).

ห้องสมุด:
พิธีการสั่งเข้าและส่งออก และปัญหาในทางปฎิบัติ.

by ชนนท์ อรัณยกานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF .ช31 (1).

ห้องสมุด:
ระบบการควบคุมคอนเทนเนอร์.

by การท่าเรือแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE566.ข3 ก6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544