ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1286 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย / นิสดาร์ เวชยานนท์.

by นิสดารก์ เวชยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2550Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .น653 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารคนไม่ยากอย่างที่คิด / ผู้เขียน ณรงวิทย์ แสนทอง.

by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ณ387 2554 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารพนักงานการเจ้าหน้าที่ว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมและระบบและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน.

by จำนงค์ สมประสงค์, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรุงสยามการพิมพ์, 2514Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .จ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549 .จ6 (3).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล.

by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในวงงานอุตสาหกรรม.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544 | พร อุดมพงษ์ | วิชิต แสงทอง | เด่นพงษ์ พลละคร | เทียน อัชกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .น6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะการบริหารคน / ของ Phillip L. Hunsaker [และ] Anthony J. Alessandra ; วัชระ ธุวธรรม แปล.

by ฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล | วัชรี ธุวธรรม | อเลสซานดรา, แอนโทนี เจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ฮ63 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล / โดย เสนาะ ติเยาว์, สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, นิยะดา ชุณหวงศ์.

by เสนาะ ติเยาว์ | สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | นิยะดา ชุณหวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส7 2522 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารบุคคลร่วมสมัย.

by โสรัจ แสนศิริพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส9 (1).

ห้องสมุด:
101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร (101 managerial situations and ho to handle them) แปลโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

by แวคส์, วิลเลี่ยม | เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ว77 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ว77 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมสัมนาผู้จัดการงานบุคคลครั้งที่ 3. 18-20 พฤศจิกายน 2508.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549 .ม53 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารอย่างเปิดอก แปลจาก Open management ของ วินเซนต์ ดับบลิว. คัฟคา และ จอห์น เอช. สแคเฟอร์ โดย ธรรมรงค์ นัอยคูณ.

by คัฟคา, วินเซนต์ ดับบลิว | สแคเฟอร์, จอห์นเอช | ธรรมรงค์ น้อยคูณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จตุจักรการพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ค6 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคลและความถนัดเชิงวิเคราะห์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ สุรพล สุยะพรหม.

by ธีรยุทธ พึ่งเทียร | สุรพล สุยะพรหม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ธ64 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ชาญชัย อาจินสมาจาร.

by ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ช62 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ช62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ช62 (1).

ห้องสมุด:
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมืออาชีพ = Professional personnel management / เขียน [โดย] อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

by อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฮิวแมน เฮอริเทจ, [2539]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .อ33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .อ33 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล = Personnel management / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ธ2 2540 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ธ2 2540 (2).

ห้องสมุด:
เขาว่าผมคือมืออาชีพ / สุจินต์ จันทร์นวล.

by สุจินต์ จันทร์นวล, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปิยมิตร, 2533-Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.2 .ส72 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.2 .ส72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.2 .ส72 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.2 .ส72 (4).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล / โดย กรกฎ สิงหโกวินท์.

by กรกฎ สิงหโกวินท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ก32 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544