ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ / [คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]

by การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" (2552 : กรุงเทพฯ) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552Other title: การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA35.5 .ก653 2552 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA35.5 .ก653 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA35.5 .ก653 2552 (2).

ห้องสมุด:
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สู่ทศวรรษใหม่ของการบริการประชาชนของภาครัฐ : เอกสารสรุปการสัมมนาทางวิชาการ "สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ" ครั้งที่ 2 วันที่ 20-23 มีนาคม 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ / ร่วมจัดโดย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ... [และอื่น ๆ] ; คณะผู้จัดทำ โสภาวรรณ แวงไชย ... [และคนอื่น ๆ].

by สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ครั้งที่ 2 : 2546 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์) | โสภาวรรณ แสงไชย | คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีิอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ป42 ส63 (1).

ห้องสมุด:
เวทีนวัตกรรม 2548 [วีดิทัศน์] = Innovative Forum 2005 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การสัมมนาวิชาการ (2548 : กรุงเทพฯ) | โทมัส, โรเบิร์ต เจ | เอ็กกาส์, วิลเลียม ดี | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2548]Other title: Innovative Forum 2005.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1082 (1). :

Prap botbāt phāk rat-- plīan kānbō̜rihān prathēt Thai / ปรับบทบาทภาครัฐ-- เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย / ผู้จัดทำ นครเขตต์ สุทธปรีดา.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. Kānsammanā thāng wichākān pračham pī 2552. Nakhō̜nkhēt Sutthaprīdā. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 | นครเขตต์ สุทธปรีดา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส647 2553 (1).

ห้องสมุด:
คิดใหม่ ทำใหม่ จะปฏิรูประบบราชการไทยได้จริงหรือ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2545) 29-30 พฤศจิกายน 2545 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2545 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2545]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35.5 .ก642 (1).

ห้องสมุด:
ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 4 : 2546 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA35.5 .ก643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA35.5 .ก643 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35.5 .ก643 (2). Available for reference (2)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ก6432ป46 (2).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน : การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำหนังสือ อัญชนา ณ ระนอง ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ (ครั้งที่ 1 : 2550 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | อัญชนา ณ ระนอง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA35.5 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

by การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22-23 มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD70.ท9 ก638 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD70.ท9 ก638 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2012 615035 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2547) / โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2547 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก92552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ก92552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก92552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ก92552 (5). Available for reference (17)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6432ก64 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก6432ก64 (5), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ก6432ก64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก6432ก64 (5).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสัมมนา ข้าราช กระทรวง ทบวง กรม เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี การประสาน การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินการตาม นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี / [จัดโดย] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by การสัมมนา ข้าราชการ กระทรวง ทบวง กรม เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี การประสาน การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินการตาม นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี (2536 : กรุงเทพฯ) | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ส7 ก64 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : เอกสารประกอบระหว่างการประชุม การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2551) / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2551 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2551Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG81 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG81 (2). :

Kānčhatkān bō̜rihān rātchakān čhangwat bǣp būranākān phư̄a kānphatthanā : kānsammanā wichākān thāng ratthasāt / การจัดการระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : การสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ / จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Kānsammanā Wichākān thāng Ratthasāt rư̄ang Kānčhatkān Rabop Bō̜rihān Rātchakān Čhangwat bǣp Būranākān phư̄a Kānphatthanā : Krung Thēp... ) Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by การสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์เรื่อง การจัดการระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (2545 : กรุงเทพฯ) | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, [2545] [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2545] [2002]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2002 643015 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2552 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: สงขลา : สมาคม, 2553Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG769 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG769 (1). :

ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 2 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2552 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สมาคม, [2553]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก92556 2553 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2552 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สมาคม, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก92556 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย : รวมบทคัดย่อบทความวิชาการและงานวิจัย : เอกสารประกอบระหว่างการประชุม / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2552 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สมาคม, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก925561 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ก925561 2552 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก925561 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ก925561 2552 (1).

ห้องสมุด:
เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2550 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA35.5 .ก644 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35.5 .ก644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JA 2007 507146 V. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JA 2007 507146 V. 2 (1).

ห้องสมุด:
เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549) = 7th National Congress of Political Science and Public Administration (2006) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [และ] คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2549Other title: 7th National Congress of Political Science and Public Administration (2006).Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1341 (1). :

เสรีภาพ อำนาจ จริยธรรมกับการเมืองไทย : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2549) = 7th National Congress of Political Science and Public Administration (2006) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [และ] คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2549Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก92554 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544