ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 138 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2522-Availability: Available for loan (294)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 (294).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Edition: ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2546-Availability: Available for loan (9)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 2546 (9).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: ปรับปรุง 2552.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2552]-Availability: Available for loan (52)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 2552 (52).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี : รวมเล่ม ฉบับที่ 1-31 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .ส44 2540 (1).

ห้องสมุด:
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-48 และแม่บทการบัญชี / โดย สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า.

by กรมทะเบียนการค้า. สำนักกำกับดูแลธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2542Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5616.ท9 ผ834 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี = Thai accounting standards in the view of accountants, auditors and accounting instructors : รายงานการวิจัย / โดย ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

by ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Other title: Thai accounting standards in the view of accountants, auditors and accounting instructors.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5616.ท9 ธ62 2553 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการวางระบบบัญชี / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5657 .ม63 2535 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ธันวาคม 2546 / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5626 .ม63 2547 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: ปรับปรุง 2550.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2550-Availability: Available for loan (71)Pridi Banomyong LibraryCall number: 551/23 2550 (18), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 2550 (53).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ. 2544 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2544Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .ส44 2544 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบัติและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (2543) / คณะผู้เขียน วิไล บูรณกิติโสภณ ... [และคนอื่น ๆ].

by วิไล บูรณกิติโสภณ | อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2543Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: ปรับปรุง 2549.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: 551/23 2549 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 551/23 2549 (8).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Edition: ปรับปรุง พ.ศ. 2546.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2546-Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5657 .ส44 2546 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .ส44 2546 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5626 .ม63 2549 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5626 .ม63 2549 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5626 .ม63 2549 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1-24 = Accounting standard no. 1-24 / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .ส44 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544