ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1467 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์.

by ปราโมทย์ อิทธิกุล, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ = Public relations for business / รัตนาวดี ศิริทองถาวร.

by รัตนาวดี ศิริทองถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2541Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ'34.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ป41 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, สุนี เลิศแสวงกิจ.

by ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | สุนี เลิศแสวงกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ด65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ด65 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ด65 (1).

ห้องสมุด:
การสื่อสาร--เพื่องานประชาสัมพันธ์ / ผู้เขียน ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

by ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, [2538]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ป4197 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ป4197 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรมเอเชีย ศึกษาเฉพาะกรณี "พนักงานสัมพันธ์" / โดย ชูวิทย์ ศิริเวชกุล.

by ชูวิทย์ ศิริเวชกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ช73 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ / เรียบเรียงโดย วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี.

by วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว623625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ว623625 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ว623625 (1).

ห้องสมุด:
การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี "โค้กกับการโฆษณาเพื่อส่งเสริมสังคม" / จัดทำโดย สิรินันท์ มณีวงศ์วัฒนา.

by สิรินันท์ มณีวงศ์วัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ส6475 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารโฆษณาส่งเสริมสังคมกับพฤติกรรมผู้บริโภค = The relation between exposure of public advertising and consumer behavior / สุนิมิต ประทีปเสน.

by สุนิมิต ประทีปเสน, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์โรงแรมรีเจนท์กรุงเทพฯ : กรณีพิเศษเปิดไฟต้นคริสต์มาส ปี 2536 / อารยา วิลยาลัย.

by อารยา วิลยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .อ5827 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกครบรอบ 15 ปี การประชุมใหญ่ประจำปี 2522.

by สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .น56 (1).

ห้องสมุด:
การโฆษณาเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท / เขมพันท์ ผลาพงศ์.

by เขมพันท์ ผลาพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาการโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2537]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ข74 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ (Public relations planning).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ส654 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ส654 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544