ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทิศทางการจัดหาไฟฟ้าไทย / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ท65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9685.ท92 ท65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ท65 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า = An analysis of domestic resource in electricity production / โดย ณัฐวัฒน์ หรรษาภิพัฒน์.

by ณัฐวัฒน์ หรรษาภิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK1001 .ณ63 (1).

ห้องสมุด:
พลังงานและทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย / โดย ศิริญญา รัตนากร.

by ศิริญญา รัตนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK1005 .ศ64 (2).

ห้องสมุด:
ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน / ณัฐพงศ์ พื้นแสน.

by ณัฐพงศ์ พื้นแสน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 2011 605980 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาสื่อมวลชน แนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าไทย / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่าย, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก66555 (1).

ห้องสมุด:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ... : [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] กิจการไฟฟ้าไทย ข้อมูลการดำเนินงาน / จัดทำโดย แผนกศูนย์ข้อมูลและสถิติ กองสารนิเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. แผนกศูนย์ข้อมูลและสถิติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี] : แผนก, [2541?]-Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก644ก64 2539-40 (3). :

เทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต. 4, ก้าวข้ามให้ทันโลก / อนันต์ วรธิติพงศ์.

by อนันต์ วรธิติพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โบนัส ฟรีเพรส จำกัด, 2555 [2012]Other title: ก้าวข้ามให้ทันโลก.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .อ363 2555 ล. 4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ363 2555 ล. 4 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: T58.5 .อ363 2555 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน : การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก / นระ คมนามูล.

by นระ คมนามูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK1513.ท9 น46 (2). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย เบญจม์ภัทร เพาะพืช.

by เบญจม์ภัทร เพาะพืช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK1001 .บ72 2556 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน (ระยะที่ 2) = Study of a small-scale biomass power plant for rural communities (phases II) / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; วรพจน์ ขำพิศ หัวหน้าโครงการ ; วีรชัย อาจหาญ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by วรพจน์ ขำพิศ | วีรชัย อาจหาญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : มหาวิทยาลัย, 2552Other title: Study of a small-scale biomass power plant for rural communities (phases II).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK1005 .ว442 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย = Eco-efficiency of power generation industrial in Thailand / โดย จิตวิสุทธิ์ ณ ถลาง.

by จิตวิสุทธิ์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 จ635 (1).

ห้องสมุด:
การตีค่าผลประโยชน์ด้านสุขภาพโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพ จาก หลุมขยะ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Estimating health benefits of Kamphaeng Saen Electricity Production Landfill Gas Project, Nakhon Pathom Province / โดย ภัทราวดี ประภัสรานันท์.

by ภัทราวดี ประภัสรานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74 .ภ634 (1).

ห้องสมุด:
25 ปี แห่งความมุ่งมั่น / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฝ่าย, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท9 ก643 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK4150.ท9 ก643 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประสิทธิผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า : กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนแห่งหนึ่ง โดย ประสงค์ บุมี.

by ประสงค์ บุมี, 2516- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Power plant technology transfer effectiveness : a case study of private power company.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TK1005 .ป455 2553 (1).

ห้องสมุด:
Electric วิทยา [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ6245 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544