ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 812 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาชนบท.

by ดิเรก ฤกษ์หร่าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2522Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ด6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ด6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN750.92.พ6 ด6 (1).

ห้องสมุด:
ถอดรหัสการพัฒนา / ศุภชัย เจริญวงศ์ ; อรัญญา ศิริผล, สุรสม กฤษณะจูฑะ บรรณาธิการ.

by ศุภชัย เจริญวงศ์, 2509-2543 | อรัญญา ศิริผล, 2513- | สุรสม กฤษณะจูฑะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.575 .ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.575 .ศ74 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.575 .ศ74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.575 .ศ74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.575 .ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.575 .ศ74 (1).

ห้องสมุด:
การอภิปรายเรื่องบทบาทการพัฒนาชนบท / เรียบเรียงโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ; ดำเนินการอภิปรายโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ; [อภิปราย] โดย สมพร โพธินาม ... [และคนอื่นๆ].

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ | สมพร โพธินาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ว658 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชนบท (Rural development).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส6885 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการทดลองจัดทำโครงการประสานการพัฒนาระดับอำเภอ ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดย จำลอง อติกุล และ วุฒิเทพ อินทปัญญา.

by จำลอง อติกุล | วุฒิเทพ อินทปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.ค9 จ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องผลกระทบของการพัฒนา / โดย อนันต์ เกตุวงศ์.

by อนันต์ เกตุวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 อ3 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องการวิจัยการพัฒนาชนบทในประเทศไทย (A summary report on rural development research in Thailand)

by ธวัชชัย ยงกิตติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ธ5 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น : แนวคิดแนวปฏิบัติ / เสรี พงศ์พิศ.

by เสรี พงศ์พิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส757 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส757 (2).

ห้องสมุด:
ชุมชนวิถีโลก : ข้อเสนอแนะแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้กระแสพัฒนาเศรษฐกิจโลก / พิทยา สรวมศิริ.

by พิทยา สรวมศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 พ636 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ดุจฝนชโลมดินที่แห้งผาก : กระบวนทัศน์และการจัดการพัฒนา ตามแนวทฤษฎีใหม่ / ผู้เขียน ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

by ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ช625 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานพัฒนาชนบท.

by จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโอเดียนสโตร์ 2527Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 จ54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 จ54 (3).

ห้องสมุด:
การบริหารการพัฒนาชนบท = Rural development administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชา, 2530-2531Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ส7 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ส7 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544