ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รูปแบบการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย ศิลป์ชัย นิลกรณ์, สุภารัตน์ ทับเจริญ ; คณะนักวิจัย กรรรณิกา นรนายา ... [และคนอื่น ๆ].

by ศิลป์ชัย นิลกรณ์ | สุภารัตน์ ทับเจริญ | กรรรณิกา นรนายา | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 1 ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สำนักอำนวยการกลาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ต5 ศ64 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ต5 ศ64 2551 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ต5 ศ64 2551 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนเพื่อสร้างทุนชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี : กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด = The role of Buddhist monk in the promotion of community-based organization for community capital building : a case study of Truthful Saving Group in Trat Province / โดย วิสมัญญา ทุยไธสงค์.

by พระมหาวิสมัญญา ติกขจิตโต, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.พ6 พ465 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 8, เงิน-สัจจะ-พระสุบินพัฒนาคน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระสุบิน ปณีโต | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: เงิน-สัจจะ-พระสุบินสร้างคน.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG893 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG893 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG893 (1). :

ห้องสมุด:
Niwēt phiphitthaphan dōi chumchon : nǣokhit mai phư̄a kānthō̜ngthīeo yāng yangyư̄n = Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism / นิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน : แนวคิดใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน = Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism / ค้นคว้าวิจัย ณิศิรา กายราศ.

Nisirā Kāirāt. Samnakngān Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā Čhangwat Trāt. by ณิศิรา กายราศ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Trāt : Samnakngān Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā Čhangwat Trāt, 2557 [2014] Publication: ตราด : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด, 2557 [2014]Other title: Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Botrīan botrū : rư̄ang lao čhāk chumchon wičhai Bān Pretnai ʻŌ̜.Mư̄ang Čhō̜. Trāt / บทเรียน บทรู้ : เรื่องเล่าจากชุมชนวิจัย บ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด / คณะผู้เขียน จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ... [และคนอื่น ๆ].

Čhatuphō̜n Wisitchōtʻangkūn. by จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsœ̄msāng Sukkhaphāp, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2013 630582 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM756 .บ34 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM756 .บ34 2556 (3).

ห้องสมุด:
บริษัทรวมใจไผ่สิงโต ; สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย ; กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด ; ทิศทางขบวนการพัฒนาชุมชนเมือง ; นำเที่ยวธนาคารสตรีศรีลังกา [วีดิทัศน์] / สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง, ศูนย์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและโครงการพัฒนาชุมชนแห่งเอเชีย.

by สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง | ศูนย์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ | โครงการพัฒนาชุมชนแห่งเอเชีย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, [2540?]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .บ465 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544