ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1407 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส53 2523 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส53 2523 (1).

ห้องสมุด:
ความสุขมวลรวมของชุมชน = Gross village happiness: GVH / กรมการพัฒนาชุมชน ; สร้างสรรค์เรื่องและภาพ อุไรวรรณ เกิดประทุม, ชานนท์ จุติ.

by อุไรวรรณ เกิดประทุม | ชานนท์ จุติ | กรมการพัฒนาชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2554 [2011]Other title: Gross village happiness: GVH | 22 ตัวชี้วัด ความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross village happiness) ความสุขที่คุณวัดได้ : แนวทางการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 325/2556 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส53 2526 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส53 2526 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน = Community development / โดย วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

by วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Community development.Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN49.พ6 ว44 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ว44 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน.

by ทวี ทิมขำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ท5 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ท5 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน / วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

by วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2535?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ว44 (1).

ห้องสมุด:
วันพัฒนา / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2520-Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ735 ก63 2518 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ735 ก63 2519 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือสอบสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ โดย ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ วิไล อุไรจิตติสุข และ เจตน์ ถึงสุข.

by ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, 2490- | วิไล อุไรจิตติสุข | เจตน์ ถึงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ประจักษ์การพิมพ์, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 พ95 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN750.92.พ6 พ95 (1).

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 2542-2544 / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ735 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ735 ค94 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ735 ค94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ735 ค94 (5).

ห้องสมุด:
พลังสังคมเมืองในกระแสการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / สมพงษ์ พัดปุย ; บรรณาธิการ สุวรรณี ยหะกร.

by สมพงษ์ พัดปุย, 2490- | สุวรรณี ยหะกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน, 2543Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส4515พ46 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส4515พ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส4515พ46 (11).

ห้องสมุด:
การบริหารการพัฒนาเมือง : แนวคิด ทฤษฎีและปรากฎการณ์ / อาคม ใจแก้ว.

by อาคม ใจแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : บริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย 2 เค เพรส, 2551Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ (Community development, and social work) โดย ร.ต. สนิทศักดิ์ สนิทศักดิ์ดี และ เอกชัย สุนทรพงศ์.

by สนิทศักดิ์ สนิทศักดิ์ดี | เอกชัย สุนทรพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โอเดียนสโตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส3 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส3 (1).

ห้องสมุด:
ศึกษาการนำเสนอข่าวและสาระน่ารู้ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของสำนักประชาสัมพันธ์ เขตกรมประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย / โดย บำรุง สุขพรรณ์.

by บำรุง สุขพรรณ์, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2549]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.พ6 บ642 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: P96.พ6 บ642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P96.พ6 บ642 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.พ6 บ642 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชนและวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย บุญศรี แก้วคำศรี และ มนตรี ขอรัตน์.

by บุญศรี แก้วคำศรี | มนตรี ขอรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จตุจักร, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 บ75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 บ75 (2).

ห้องสมุด:
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทรัพยากรชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านยากจน ; เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง นโยบายการพัฒนาประเทศ : แนวทางการศึกษาวิจัย โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ อคิน รพีพัฒน์.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: 288/27 (5).

ห้องสมุด:
นักรบ [หัวใจ] เหรียญบาท / ผู้เขียน สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

by สลิลทิพย์ เชียงทอง | อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ส46 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสสำนึกในการพัฒนาชุมชนบท = The development of conscientization for rural community development model / ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ.

by ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ป44 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเครื่องชี้วัดในงานพัฒนาชุมชน, รายงานวิจัย โดย ฝ่ายวิจัยและประเมินผล.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน. กองวิจัยและประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ม53 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ม53 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544