ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 224 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

by วีระพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 อ732 (1).

ห้องสมุด:
Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / โดย กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กลุ่มกิจการพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ฟ54 2551 (1).

ห้องสมุด:
สังคม กับ เศรษฐกิจ = Society and economy / ทับทิม วงศ์ประยูร, พรทิพย์ คำพอ, อภินันท์ จันตะนี.

by ทับทิม วงศ์ประยูร | พรทิพย์ คำพอ | อภินันท์ จันตะนี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บูชาคุณ, 2552Other title: Society and economy.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ท586 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย (The problems of capital market development in Thailand)

by ภูเบศวร์ ภูมิพันธุ์ชล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5800.6 .ภ7 (1).

ห้องสมุด:
ความสำคัญของภาษีอากรฝ่ายสรรพากร กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

by บุญรอด โบว์เสรีวงศ์, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ3638 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
เปิดขุมทรัพย์เศรษฐกิจ-- พิชิตความยากจน : รวมคำบรรยายและบทความแสดงวิสัยทัศน์ / โดย บุญชู โรจนเสถียร.

by บุญชู โรจนเสถียร, 2464-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนชั่นบุ๊คส์, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 บ722 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 บ722 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 บ722 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 บ722 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 บ722 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมกับพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย ร.ท. วิโรจน์ โอสถานุเคราะห์.

by วิโรจน์ โอสถานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 อ68 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมการส่งออกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (เฉพาะกรณีเกี่ยวกับประเทศไทย) Export industry related to economic development (in case of Thailand).

by สาธิต ศิริเวช, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 อ7 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยกับผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ / จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

by สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ศ745 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ศ745 (1).

ห้องสมุด:
การคลังขาดดุลย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย.

by ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1458 .ป4 (3).

ห้องสมุด:
การประสานนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเสถียรภาพ.

by ชินวุธ สุนทรสีมะ, พ.อ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2515Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ช6 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC497.ท9 ช6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 ช6 (2).

ห้องสมุด:
บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในรอบสองร้อยปีที่ผ่านมา.

by เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2525?)Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 ก675 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเศรษฐกิจเบื้องต้น.

by ไพรัช กฤษณมิษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 พ9 2516 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 พ9 2516 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของรัฐกับการสนองตอบของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD87.5 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD87.5 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
ประเทศไทย : ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม / Nat Pinnoi ... [และคนอื่นๆ]

by ณรรต ปิ่นน้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารโลก, [2547?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป461345 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป461345 (1).

ห้องสมุด:
ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / โดย ศุภวุฒิ สายเชื้อ ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2552Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ท638 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ท638 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. นักศึกษาภาคค่ำ รุ่นที่ 2 (รุ่น 2509).

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ., 2515Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 ธ455 (4).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / เสนาะ อูนากูล.

by เสนาะ อูนากูล, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD74.5 .ส73 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD74.5 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD74.5 .ส73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD74.5 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD74.5 .ส73 (3).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเศรษฐกิจประเทศไทย.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์วิทยากร, 2511Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ฉ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 ฉ6 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 ฉ6 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2493-2503 (Thailand's economic development 1950-1960).

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. , โรงพิมพ์รัชดารมภ์, 2503Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 บ7 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544