ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 403 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา = Development economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD75 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75 .ศ745 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสถาบันการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

by สมยศ นาวีการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 ส3 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต (Economic development and growth). แปลโดยตรีรัตน์ พรหมศิริ.

by บอลด์วิน, โรเบอร์ต อี | ตรีรัตน์ พรหมศิริ, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2510Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 338.9 .บ197 (5). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 338.9 .บ197 (2).

ห้องสมุด:
ย่อคำบรรยายการพัฒนาเศรษฐกิจ.

by สิริ สมบัติศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กรุงไทย, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC21 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

by อุทัย ชูธรรมขจร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมการฝึกหัดครู, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 อ7 (1).

ห้องสมุด:
วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power, knowledge, truth, identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2554 [2011]Other title: Development discourse : power, knowledge, truth, identity and otherness.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2011 592439 (1). Checked out (3). In transit (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

by วิโรจน์ โอสถานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC21 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

by สมพงษ์ ฝ่ายจำปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC21 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ (Economic growth and development)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ส7 ล.1 (6).

ห้องสมุด:
พัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2524Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ร6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ร6 (5).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจ (Theory of economic growth)

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ว63 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

by วราวรรณ ตั้งตระการพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก, แผนกเอกสารและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2520Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ว4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ว4 (5).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์พัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่งที่ 21.

by คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 21.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ค27 (2).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์พลังแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์.

by ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ธ444 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ธ444 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ธ444 (2).

ห้องสมุด:
วาทกรรมการพัฒนา = Development discourse / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ช94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ช94 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ.

by ธรรมนูญ โสภารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ธ4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ธ4 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนส่วนเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ.

by ฤกษ์ชัย โกมลเกษรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 ศ72 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ : แปลจาก Economic development in perspective / โดย เสน่ห์ จามริก.

by แกลเบรช, เจ. เค | เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2507Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD82 .ก8 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD82 .ก8 (3).

ห้องสมุด:
วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power, knowledge, truth, identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD85 .ช94 2543 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ช94 2543 (1). Checked out (7).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544