ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 221 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพิมพ์ทั่วไป (General principles of printing)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z253 .ส75 (2).

ห้องสมุด:
โลกการพิมพ์. วิริยะสิริสิงห.

by วิริยะ สิริสิงห, 2484-2551.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z116 .ว65 (2).

ห้องสมุด:
โลกการพิมพ์ / วิริยะสิริสิงห.

by วิริยะ สิริสิงห, 2484-2551.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543 [2000]Other title: โลกการพิมพ์ : ขั้นตอนในการผลิตหนังสือ : ประวัติการพิมพ์ยุคแรกถึงยุคอิเลคทรอนิกส์.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z116 .ว65 2543 (2).

ห้องสมุด:
งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: นครหลวง, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z121 .ง6 2505 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z121 .ง6 2529 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ = General studies in printing / โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (2)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Z116 .ค56 (2).

ห้องสมุด:
การพิมพ์เบื้องต้น.

by ศิริพงศ์ พยอมแย้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z116 .ศ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z116 .ศ65 (2).

ห้องสมุด:
การแยกสีโดยตรงจากรูปสี.

by ประจักษ์ คนตรง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์วิทยาลัยเทคนิค, 2508Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z258 .ป4 (2).

ห้องสมุด:
ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน = Printing systems and applications / อรัญ หาญสืบสาย.

by อรัญ หาญสืบสาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z116 .อ463 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการพิมพ์หนังสือ / กมล ฉายาวัฒนะ.

by กมล ฉายาวัฒนะ, 2487-.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก435ค74 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก435ค74 2542 (1).

ห้องสมุด:
หนังสือและการพิมพ์.

by จรุณห์ เพชรมุนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z116 .จ4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลงานเรื่อง โฟโตลิโธกราฟ.

by พนม สุวรรณนารถ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม, แผนกบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR940 .พ3 (1).

ห้องสมุด:
หนังสือและการพิมพ์.

by กำธร สถิรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2515Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z116 .ก6 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีศิลปะภาพพิมพ์ไม้.

by อัศนีย์ ชูอรุณ, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุติมาการพิมพ์, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NE1030 .อ6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544