Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. lomlalāi... (lomlalāi læ kān fư̄nfū kitčhakān) læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nāsončhai / ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558.Edition: Chabap praprung mai pī 2015. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜.Čhō̜.Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Kotmāi lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. lomlalāi ... læ Phō̜.Rō̜.Bō̜. čhattang sānlomlalāi ... læ nǣo khamphiphāksādīkā thī nāsončhai Other title: กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ว62 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 644800 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ว62 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi chabap sombūn / กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 15, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Nitibannakān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān khō̜ng lūknī Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi Other title: คำอธิบาย กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ว58 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ว58 2559 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi chabap sombūn / กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 14, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nitibannakān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān khō̜ng lūknī Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi Other title: คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ว58 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 638783 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 638783 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544