ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 55 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / ผู้เขียน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก63 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2746.55.ท9 ก63 (1).

ห้องสมุด:
การควบกิจการและการครอบงำกิจการ = Mergers and acquistion / อัญญา ขันธวิทย์ ; [ร่วมกับ] กิตติขจร วัฒนศิริธรรม ... [และคนอื่นๆ].

by อัญญา ขันธวิทย์ | กิตติขจร วัฒนศิริธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (10). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาผลการดำเนินงานของธุรกิจหลังจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยอาศัยการเข้าซื้อกิจการ (acquisition) ของบรรษัทข้ามชาติ / โดย รังสรรค์ สุธัญญา.

by รังสรรค์ สุธัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2746.55.ท9 ร62 (1).

ห้องสมุด:
การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / ผู้เขียน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 2553 (1).

ห้องสมุด:
ศึกษาการควบกิจการของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 = A study on merger and acquisition in the Stock Exchange of Thailand : during 1995-1998 / โดย ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์.

by ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2746.55.ท9 ต944 (2).

ห้องสมุด:
เสียภาษีอย่างไรให้ประหยัด / สุวรรณ วลัยเสถียร.

by สุวรรณ วลัยเสถียร, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ส75 2537 (2).

ห้องสมุด:
สัญญากิจการร่วมค้า = Joint ventures. การรวมและการเข้าซื้อกิจการ / พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.47 .พ66 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD62.47 .พ66 (2).

ห้องสมุด:
มาตรการควบคุมการรวมธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า = Business combinations control under competition law / โดย สารัฐ ไตรปิยะวงษ์.

by สารัฐ ไตรปิยะวงษ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Business combinations control under competition law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1362 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
Takeover : ปัญหาและการปฏิบัติสำหรับนักบัญชี : เอกสารประกอบการสัมมนา วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2538 . ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่อง Takeover : ปัญหาและการปฏิบัติสำหรับนักบัญชี (2538 : กรุงเทพฯ) | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2538]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ก66526ท72 (1).

ห้องสมุด:
การควบรวมกิจการของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย : กรณีศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กเส้น / โดย ปริยานุช แก้วประดับ.

by ปริยานุช แก้วประดับ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9529.ห752 ป464 (2).

ห้องสมุด:
การควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; กองบรรณาธิการ รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์...[และคนอื่นๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก625 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก625 2551 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก625 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2746.55.ท9 ก625 2551 (2).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ chut Kānkhūap rūam kitčhakān. lem thī 1, Rūfư̄ang-- kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai / หนังสือชุดการควบรวมกิจการ. เล่มที่ 1, รู้เฟื่อง-- การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

Kittiphong ʻUraphīphatthanaphong, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 3, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Rūfư̄ang-- kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai Other title: Kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai Other title: รู้เฟื่อง-- การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย | การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 2557 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544