ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13356 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสรุปข้อคิดเห็นทางการศึกษาจากบทความในช่วงพ.ศ. 2528-2530 / เจือจันทร์ จงสถิตอยู่...[และคนอื่นๆ]

by เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2488- | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. โครงการทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB17 .ร6 (1).

ห้องสมุด:
เนื้อแท้ของการศึกษาอเมริกัน / โจนาธาน โคโซล ผู้เขียน ; อรรณนพ พงษ์วาท ผู้แปล.

by โคโซล, โจนาธาน | อรรณพ พงษ์วาท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA217 .ค98 (3).

ห้องสมุด:
บันทึกการดูงานบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษ. (4-24 พฤศจิกายน 2515) รายงานภาคผนวก.

by วิจิตร ศรีสอ้าน, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA637 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการดูงานบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษ. (4-24 พฤศจิกายน 2515)

by วิจิตร ศรีสอ้าน, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานเลขาธิการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA637 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา = Educational objectives / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

by อุทุมพร จามรมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB41 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา.

by สุดใจ เหล่าสุนทร, 2458-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, เคล็ดไทย, 2517Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA1221 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน : (Problems and trends in education)

by นุชนาถ สุนทรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA132 .น7 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัญหาขนาดของชั้นเรียนโดยการวิเคราะห์หลายระดับ = The class size question : astudy at different levels of analysis / John P. Keeves ; [แปลโดย] พรรณี ลีกิจวัฒนะ ... [และคนอื่นๆ]

by คีฟส์, จอห์น พี | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2346.3 ค6 (1).

ห้องสมุด:
ผลจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการศึกษาไทย (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / วันชัย ดนัยตโมนุท.

by วันชัย ดนัยตโมนุท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชนจำกัด, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ว54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA1221 .ว54 (2).

ห้องสมุด:
อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / วิชัย ตันศิริ.

by วิชัย ตันศิริ, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB14.7 .ว626 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB14.7 .ว626 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB14.7 .ว626 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB14.7 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากับสื่อมวลชน : ตัวเร่งให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความหายนะแก่ประชาชน แปลโดย แมน สารรัตน์.

by เบนเนท, นิโคลัส | แมน สารรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB41 .บ67 (1).

ห้องสมุด:
จิตวิทยา การศึกษาพิเศษ / โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

by ประมวญ ดิคคินสัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC3965 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
แนวความคิดใหม่ทางการศึกษา.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ปุถุชน, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1220 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1220 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA1220 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากับการจัดการ / ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วศิระ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ร562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปฏิวัติการเรียนรู้ : ปาฐกถาอารี วัลยเสวี ครั้งที่ 16 / โดย เกษม วัฒนชัย.

by เกษม วัฒนชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ก7547ก64 (1).

ห้องสมุด:
ที่นี่ไม่มีโรงเรียน / ไอวาน อิลลิช ; สันต์ สิงหภักดี, สันติสุข โสภณสิริ แปล.

by อิลลิช, ไอวาน, ค.ศ. 1926- | สันต์ สิงหภักดี | สันติสุข โสภณสิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA210 .อ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA210 .อ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA210 .อ64 (3).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง / คณะทำงานจัดทำรูปเล่ม, อนันต์ ระงับทุกข์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อนันต์ ระงับทุกข์ | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2551-Other title: ผลการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC94.ท9 ก633 (1).

ห้องสมุด:
ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, [2543?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC71 .ก84 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC71 .ก84 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LC71 .ก84 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC71 .ก84 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ... ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 22 พฤษภาคม 2539 / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2539 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC189.85 .ก645 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544