ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 201 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

by ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ณ ฌาน, 2533Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ถ6 2533 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ถ6 2533 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ถ6 2533 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล = Theories of interpersonal communication / มลินี สมภพเจริญ.

by มลินี สมภพเจริญ, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทพี. เอส. เพรส จำกัด, 2549Other title: Theories of interpersonal communication.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1166 .ม46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1166 .ม46 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1166 .ม46 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การสื่อสารระหว่างบุคคล.

by ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, งานส่งเสริมการผลิตตำรา ภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ถ6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ถ6 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล / เสนาะ ติเยาว์.

by เสนาะ ติเยาว์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ส68 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ส68 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ส68 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relations in organization / พูลสุข สังข์รุ่ง.

by พูลสุข สังข์รุ่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .พ745 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1106 .พ745 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1106 .พ745 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1106 .พ745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1106 .พ745 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1106 .พ745 (1).

ห้องสมุด:
การสื่อสารระหว่างบุคคล = Interpersonal communication / ชิตาภา สุขพลำ.

by ชิตาภา สุขพลำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .ช636 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1106 .ช636 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1106 .ช636 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รูปแบบความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล / โดย กิติมา สุรสนธิ.

by กิติมา สุรสนธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ก67 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relations in organization / พูลสุข สังข์รุ่ง.

by พูลสุข สังข์รุ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท บี เค อินเตอร์ปริ้นท์ จำกัด, 2550Other title: Human relations in organization.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .พ745 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1106 .พ745 2550 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1106 .พ745 2550 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1106 .พ745 2550 (1).

ห้องสมุด:
กลวิธีรับมือกับการพูดคุยที่คุณลำบากใจ = Difficult conversations : how to discuss what matters most / Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; ผู้แปลและเรียบเรียง พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

by สโตน, ดักลาส ชาร์ลส์, ค.ศ. 1958- | แพตตัน, บรูซ | พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ | ฮีน, ไชล่า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ส38 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ส38 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ส38 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์กับการสื่อสาร.

by กุลยา ตันติผลาชีวะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์เจริญกิจ, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ก7 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล / โดย กิติมา สุรสนธิ.

by กิติมา สุรสนธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ก656 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ก656 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ก656 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = [Human relation in organization] / สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์.

by สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุดรธานี] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2548Other title: Human relation in organization.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .ส456 (1).

ห้องสมุด:
ทำอย่างไรจึงจะได้รับความรักความศรัทธาจากคนรอบข้าง / ม. อึ้งอรุณ.

by ม. อึ้งอรุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2538?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ม18 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM132 .ม18 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการสื่อสารต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ส67 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ส67 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร : การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรในเขตรังสิต (Factors affecting source credibility : a study of peasants' openion in Rungsit area)

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 พ4 (1).

ห้องสมุด:
แบบการสื่อสารภายในครอบครัวของบุคคลกับลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารธนาคารในประเทศไทย.

by มัทนา ไวทยะโกมล, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ม6 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

by สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ส45 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM132 .ส45 2548 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM132 .ส45 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM132 .ส45 2548 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

by สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ส45 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM132 .ส45 2546 (2).

ห้องสมุด:
พูดอย่างไรไม่ให้พัง = Crucial conversations : [tools for talking when stakes are high] / ผู้เขียน Kerry Patterson ... [และคนอื่น ๆ] ; [ผู้แปล พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ].

by แพตเตอร์สัน, เคอรี, ค.ศ. 1946- | พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2009 [2552]Other title: Crucial conversations : [tools for talking when stakes are high].Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 พ715 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 พ715 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544