ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 195 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาษาไทย 5 การอ่าน (Thai 5)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1003.5 .ส7 (3).

ห้องสมุด:
วรรณพินิจ / ยุรฉัตร บุญสนิท.

by ยุรฉัตร บุญสนิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้], 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4164 .ย742 (1).

ห้องสมุด:
การอ่านภาษาไทย = Thai reading / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4157 .ก67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4157 .ก67 (2).

ห้องสมุด:
สอนลูกให้อ่าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1050 .ส53 (1).

ห้องสมุด:
อ่านไทย.

by สนิท ตั้งทวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4165 .ส3 (1).

ห้องสมุด:
หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

by สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4164 .ส72 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย พัชนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ และวาวแวว โรงสะอาด.

by พัชนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ | วาวแวว โรงสะอาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2395 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
การอ่านตีความ / วัลภา ศศิวิมล.

by วัลภา ศศิวิมล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก] : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1050 .ว64 2541 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การอ่านตีความ / พิทยา ลิ้มมณี.

by พิทยา ลิ้มมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1050.45 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1050.45 .พ63 (2).

ห้องสมุด:
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต = Reading for improving life quality / เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ.

by จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ | อัมพร ทองใบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556 [2013]Other title: Reading for improving life quality.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LB 2013 622006 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่านสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / ผู้วิจัย วิชา ทรวงแสวง ; บรรณาธิการ รัตนา ฦๅชาฤทธิ์.

by วิชา ทรวงแสวง, 2492- | รัตนา ฤาชาฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2395.3 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
การอ่านเอาเรื่อง.

by สิทธา พินิจภูวดล, 2473-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2395 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ.

by สมนึก คำอุไร | สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1573 .ส4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1003.5 .ร633 2554 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z1003.5 .ร633 2548 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z1003.5 .ร633 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z1003.5 .ร633 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Z1003.5 .ร633 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2013 427580 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน : รายงานการวิจัย / ผู้ดำเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย นวภรณ์ ซังบุดดา ; บรรณาธิการ นวภรณ์ ซังบุดดา.

by นวภรณ์ ซังบุดดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1003.5 .น54 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z1003.5 .น54 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544