ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี ... สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์กองทุนสวนยาง / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2544-Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1486.ท9 ร563 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร563 2543 (4).

ห้องสมุด:
รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทยประจำปี / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2546-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.55 .ร64 2545 (1).

ห้องสมุด:
ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจประจำปี / สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง.

by สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD4300.55 .ภ63 2542-44 (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้สหกรณ์สาธารณูปโภคประจำปี / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2543-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2768.ท94 ส64 2542 (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ... กลุ่มเกษตรกร / จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, [2549]-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส64556 2548 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส64556 2554 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 497170 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2017 497170 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินรายสหกรณ์ประจำปี ... ของสหกรณ์ภาคการเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2538-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร545 2537 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1486.ท9 ร545 2560 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร = Assessment risk and financial warning of cooperatives and farmer groups in Thailand / ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2549-Other title: Assessment risk and financial warning of cooperatives and farmer groups in Thailand.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4027.4 .ร646 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ร646 2553 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี / จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2545-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ร64 2544 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร63644 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร63644 2550 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ประจำปี ... สหกรณ์ภาคการเกษตร / ศูนย์สนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539-Availability: Available for loan (8)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1486.ท9 ร556 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร556 2538 (7).

ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินสหกรณ์การเกษตร ประจำปี / [จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์].

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2554]-Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1491.ท9 ส63 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 609552 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1491.ท9 ส63 2560 (1).

ห้องสมุด:
สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี / ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2548-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ส36 2543-47 (2). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส36335 2546-50 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ส36335 2546-50 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ... สหกรณ์บริการ / จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, [2549]-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส64559 2548 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส64559 2554 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 497169 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2017 497169 (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ... สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน / จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัย, [2550]-Other title: สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส64558 2548 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส64558 2554 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 497118 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2017 497118 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี ... = Average of financial data and ratio of cooperatives and farmer groups (peer group) ... / ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, [2548]-Other title: Average of financial data and ratio of cooperatives and farmer groups (peer group).Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55 .ก23 2550 (4).

ห้องสมุด:
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจำปี ... ชุมนุมสหกรณ์ / [จัดทำโดย] ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัย, [2551?]-Other title: ชุมนุมสหกรณ์.Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.55 .ก326 2550 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 514867 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.55 .ก326 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544