ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 : รายงานการวิจัย : ฉบับสมบูรณ์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หัวหน้าคณะวิจัย ; [นักวิจัย] ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการและประสานวิชาการ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม, วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, 2514- | นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม | วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027 .ก74 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; นักวิจัย ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธนะไพบูลย์, เรณู สิกขชาติ ; ผู้จัดทำ บรรณาธิการและเรียบเรียง ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, กรกมล จึงสำราญ.

by ปรางศรี พณิชยกุล | สมจิต สวธนไพบูลย์ | เรณู สิกขชาติ | ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ | กรกมล จึงสำราญ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027 .ร64 (10).

ห้องสมุด:
ครูภูมิปัญญาไทย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG876 (4). :

แหล่งเรียนรู้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG875 (4). :

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่โรงเรียนบ้านคูเมือง / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ กาญจนา ทองทั่ว ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์ ชญาดา ดานุวงศ์ และทีมวิจัยโรงเรียนบ้านคูเมือง, กชกร ชิณะวงศ์.

by กาญจนา ทองทั่ว | ชญาดา ดานุวงศ์ | กชกร ชิณะวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027 .ก622 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LB 2008 543840 (1).

ห้องสมุด:
พิพิธภัณฑ์และอุทยานการเรียนรู้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG883 (1). :

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG868 (5). :

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ-- ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน. 3, สบขุ่น-- โรงเรียนเพื่อชีวิต [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ประยูร กิติวงศ์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG910 (1). :

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน = Problem-based learning : รวมบทความ PBL ฉบับพิเศษ / [บรรณาธิการ อัญชลี ชยานุวัตร].

by อัญชลี ชยานุวัตร | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ส่วนส่งเสริมวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช : ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554 [2011]Other title: Problem-based learning.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027.42 .ก645 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1027.42 .ก645 2554 (1).

ห้องสมุด:
Nawattakam kānčhat kānrīan kānsō̜n bǣp kānrīanrū dūai kānnam tonʻēng phư̄a khaosū Prachākhom ʻĀsīan = The innovative of instructional management by self-directed learing for entry into ASEAN Community : rāingān kānwičhai / นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = The innovative of instructional management by self-directed learing for entry into ASEAN Community : รายงานการวิจัย / อมรรักษ์ สวนชูผล, ปิยะ กล้าประเสริฐ, ปฏิมา กันศิริ.

Amonlux Shounchuphon. Piya Krapaseach. Patima Kansiri. Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaiʻalongkō̜n. Witthayālai Nawattakam Kānčhatkān. by อมรรักษ์ สวนชูผล | ปิยะ กล้าประเสริฐ | ปฏิมา กันศิริ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Witthayālai Nawattakam Kānčhatkān Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaiʻalongkō̜n, [2559?] [2016?] Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, [2559?] [2016?]Other title: Innovative of instructional management by self-directed learing for entry into ASEAN Community.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027.23 .อ44 2559 (1).

ห้องสมุด:
TK čhǣng kœ̄t 2012 TK แจ้งเกิด 2012 บรรณาธิการ อัศรินทร์ นนทิหทัย ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtsarin Nonthihathai. Samnakngān ʻUtthayān Kānrīanrū. by อัศรินทร์ นนทิหทัย | สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān ʻUtthayān Kānrīanrū, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1027.23 .ท627 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544