ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 505 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม : รายงานการวิจัย / โดย ไพฑูรย์ บุญวัฒน์.

by ไพฑูรย์ บุญวัฒน์, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ95 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1749.ก5 พ95 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 พ95 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ95 (1).

ห้องสมุด:
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; บรรณาธิการ สุทธิพล ทวีชัยการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | สุทธิพล ทวีชัยการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: สิบสองปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ก627 2553 (2).

ห้องสมุด:
13 ปี กกต. นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์ / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; บรรณาธิการ สุทธิพล ทวีชัยการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | สุทธิพล ทวีชัยการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ, 2554 [2011]Other title: สิบสามปี กกต. นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก6272 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2011 592159 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย / โดย สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.

by สุจิต บุญบงการ | พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส68 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ส68 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส68 (2).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลือกตั้ง.

by ปุณณะ สุทธิประภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์การพิมพ์, 2520Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป7 (2).

ห้องสมุด:
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2543?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ข533 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ข533 (1). :

การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา : รายงานการพิจารณาศึกษา / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก637 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก637 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ก637 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ก637 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 / ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ.

by วิจิตร อยู่สุภาพ, ร.ต, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว626 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ว626 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว626 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ว626 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย" / [จัดทำโดย] ศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา | ชมรมส่งเสริมนักการเมืองประชาธิปไตย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] ศูนย์, 2534Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 อ67 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้ง ทางออกของประชาชน.

by สภาพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญและพัฒนาการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วัชรินทร์การพิมพ์, 2517Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ6 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งแบบใหม่ : ทำไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง / เชาวนะ ไตรมาศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ช76 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ช76 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ช76 (2).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ข้อมูล อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

by อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ65563ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .อ65563ก64 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2550 : กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย ชนาธิป บุณยเกตุ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชนาธิป บุณยเกตุ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก642 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ก642 2551 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา / อนันต์ ผลอำนวย.

by อนันต์ ผลอำนวย, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 อ343 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / โคทม อารียา.

by โคทม อารียา, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), [2543?]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ค933ก643 (1).

ห้องสมุด:
เลือกตั้งทำไม? ทำไม?เลือกตั้ง / สนับสนุนข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; การ์ตูนประกอบ ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์.

by ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทรอยัลเพรส แอนด์ แพค จำกัด, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ล8423 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย / ข้อมูล พรรณพร สินสวัสดิ์.

by พรรณพร สินสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ42 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 พ42 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ.

by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก365 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก365 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ก365 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544