ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 218 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Red : the new competition / ผู้เรียบเรียง กองบรรณาธิการนิตยสาร Brandage essential.

by กองบรรณาธิการนิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด, 2554Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ร73 2554 (1).

ห้องสมุด:
พลิกโฉมการแข่งขัน / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย บรรณาธิการ.

by ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .พ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1414 .พ46 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ = The study on Thailand's competition policy / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549Other title: Study on Thailand's competition policy.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ด83 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ด83 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคมการประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน : รายงานฉบับสมบูรณ์. เล่มที่ 1 / โดย ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ6 ค94 2551 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคมการประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน : รายงานฉบับสมบูรณ์. เล่มที่ 2 (ภาคผนวก) / โดย ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ6 ค94 2551 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
องค์ความรู้ของยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ... [และอื่นๆ] ; รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 1 : 2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD41 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ = Thailand competitiveness enhancement program 2013 / สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ... [และอื่น ๆ].

by สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556 [2013]Other title: Thailand competitiveness enhancement program 2013.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ร64 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .ร64 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1414 .ร64 2556 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย = Building Thailand competitiveness / ผู้แต่ง รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.

by รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิจิเทนต์ จำกัด, 2549Other title: Building Thailand competitiveness.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ร72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .ร72 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1414 .ร72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1414 .ร72 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1414 .ร72 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์กับความสามารถในการแข่งขันของไทย / จัดทำโดย เจริญศิรตา จิตศักดานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เจริญศิรตา จิตศักดานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .ศ745 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศของประเทศไทย : การวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.

by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ช644 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย = Conjectural variations analysis in Thailand's cement industry / กัญญ์ นิจโภค.

by กัญญ์ นิจโภค, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9622.ท92 ก622 (1).

ห้องสมุด:
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทย = Competitiveness of Thai motorcycle industry / โดย อาภรณ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์.

by อาภรณ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9710.5.ท92 อ644 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9710.5.ท92 อ644 (2).

ห้องสมุด:
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประกันสุขภาพภาคเอกชน = The market structure and conduct of private health insurance business / โดย ครรชิต สุขนาค.

by ครรชิต สุขนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG9385 .ค442 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน ในอุตสาหกรรมเบียร์ของไทย / โดย นพพร วาสุเทพรังสรรค์.

by นพพร วาสุเทพรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9397.ท92 น334 (1).

ห้องสมุด:
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า = The Office of Thai Trade Competition Commission.

by สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | Thailand. Office of Thai Trade Competition Commission.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2553Other title: Office of Thai Trade Competition Commission.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 146/2554 (1).

ห้องสมุด:
Trade and competition / บรรยายโดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ; เรียบเรียงโดย ประสพสุข สังข์บุญมาก.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ด833 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1414 .ด833 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1414 .ด833 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ด833 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย = An analysis of competitiveness of Thai rubberwood furniture industry / โดย ธมนวรรณ ทรงจินดา.

by ธมนวรรณ ทรงจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9773.ท92 ธ435 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544