ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย : เอกสารสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ชาติชาย มุกสง.

by การประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ ์และสาธารณสุขไทย (2544 : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) | ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ก644 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ก644 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ก644 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานการจัดงานทศวรรษการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10-13 มีนาคม 2538 / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ... [และคนอื่นๆ].

by ทศวรรษการแพทย์แผนไทย (2538 : กรุงเทพฯ) | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2495-2551.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายวิชาการ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ท554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB50.JT3 ท554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ท554 (2).

ห้องสมุด:
Together towards excellence in health care / บรรณาธิการ อภิชาติ จิตต์เจริญ.

by การประชุมวิชาการ "ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาวิชาการ" (2549 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | อภิชาติ จิตต์เจริญ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2532 : สงขลา).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก465 2532 (1).

ห้องสมุด:
แรงผลักดันสู่ความเป็นเลิศ = Shangri-La primer mover : การประชุมวิชาการ 100 ปี วชิรพยาบาล วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ; [หัวหน้ากองบรรณาธิการ สาธิต คูระทอง].

by มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. การประชุมวิชาการ (2554 : กรุงเทพฯ) | สาธิต คูระทอง | มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2554 [2011]Other title: Shangri-La primer mover.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ม572 2554 (1).

ห้องสมุด:
เสน่ห์การแพทย์ตะวันออกมาตรฐานสู่สากล = Oriental medicine charisma : การประชุมวิชาการประจำปี 2553 18-20 สิงหาคม 2553 / วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ; [คณะบรรณาธิการ สาธิต คูระทอง ... [และคนอื่น ๆ]].

by วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. การประชุมวิชาการ (2553 : กรุงเทพฯ) | สาธิต คูระทอง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, 2553 [2010]Other title: Oriental medicine charisma.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ว634 2553 (1).

ห้องสมุด:
วช. บูรณาการงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข : การสัมมนา วันที่ 24-25 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / โดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by การสัมมนาเรื่อง "วช. บูรณาการงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (2551 : กรุงเทพฯ) | สุนันทา สมพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภารกิจ, 2551Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก647 (1).

ห้องสมุด:
นวัตกรรมสมุนไพรไทย-- ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม : [เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2547 ณ ห้องประชุม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ] / จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ; รวบรวมโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมสมุนไพรไทย-- ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม (2547 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK99.ท9 ก643 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สรุปรายงานการสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค / บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

by การสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค (2538 : ระยอง) | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2495-2551.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ก645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB50.JT3 ก645 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ก645 (2).

ห้องสมุด:
แนวโน้มของการวิจัยและพัฒนาเชิงแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ : รายงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล.

by โครงการสัมมนาทางวิชาการ "แนวโน้มของการวิจัยและพัฒนาเชิงแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์" (2547 : ชลบุรี และ กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ค942 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การสร้างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2549 / บรรณาธิการ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ประพจน์ เภตรากาศ.

by สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ | ประพจน์ เภตรากาศ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้งที่ 3 : 2549).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ก643 2549 (1).

ห้องสมุด:
สาธารณสุขก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 : บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 7, 1-3 กันยายน 2542 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย] กระทรวงสาธารณสุข ; รวบรวมโดย กองโรงพยาบาลภูมิภาค และ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี.

by กระทรวงสาธารณสุข. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 7 : 2542 : ชลบุรี) | กระทรวงสาธารณสุข | กองโรงพยาบาลภูมิภาค | โรงพยาบาลชลบุรี. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : กระทรวง, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W3 .ส636 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ : [การประชุมเชิงปฏิบัติการ] 24-28 กุมภาพันธ์ 2535 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่ / โดย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ (2535 : เชียงใหม่) | ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2535Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.JT3 ก643 (1).

ห้องสมุด:
อายุรศาสตร์เชิงสร้างเสริมสุขภาพ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Health promotion in internal medicine : ประชุมวิชาการครั้งที่ 15 / [จัดโดย] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 15 : 2550 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ขอนแก่น] : คณะ, 2550Other title: Health promotion in internal medicine.Availability: Available for reference (1)Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG .ข5325อ64 (1). :

การบรรยายทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางประสาทวิทยาศาสตร์ 11-15 มกราคม 2537.

by สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2537 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL100.03 .ส462 (1).

ห้องสมุด:
ระบบ โครงสร้าง กลไล ในการอนุรักษ์ พัฒนา และคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2548 / บรรณาธิการ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ประพจน์ เภตรากาศ.

by สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ | ประพจน์ เภตรากาศ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้งที่ 2 : 2548 : นนทบุรี).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ร617 2548 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาด้านการบริหาร ครั้งที่ 2, 18-20 ตุลาคม 2533 ณ โรงแรมซีวิวรีสอร์ท พัทยา ชลบุรี / กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาด้านการบริหารงาน (ครั้งที่ 2 : 2533 : ชลบุรี) | กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W19 .ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544