ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 39 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
30 ปี การไฟฟ้านครหลวง / ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์, 2477- | การไฟฟ้านครหลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การไฟฟ้านครหลวง, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท92 ก45 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี การไฟฟ้านครหลวง.

by การไฟฟ้านครหลวง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, 2501-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TK 2014 55502 (1).

ห้องสมุด:
การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง / โดย วิมวดี ธรรมาธิคม.

by วิมวดี ธรรมาธิคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .ว655 (1).

ห้องสมุด:
อุปสงค์ต่อพลังงานไฟฟ้าเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงในระยะสิบปีข้างหน้า (พ.ศ. 2515-2524).

by ผ่องศรี จรุงเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท94 ก6 (2).

ห้องสมุด:
The pride : 55 pī khwāmphākphūmčhai nai kānhai bō̜rikān / The pride : 55 ปี ความภาคภูมิใจในการให้บริการ / จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง.

Kānfaifā Nakhǭn Lūang. Kānfaifā Nakhǭn Lūang. Fāi Sư̄sān ʻOngkō̜n. by การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้านครหลวง. ฝ่ายสื่อสารองค์กร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2556] [2013]Other title: 55 pī khwāmphākphūmčhai nai kānhai bō̜rikān Other title: Hāsip hā pī khwāmphākphūmčhai nai kānhai bō̜rikān Other title: 55 pī Kānfaifā Nakhǭn Lūang Other title: Hāsip hā pī Kānfaifā Nakhǭn Lūang Other title: 55 ปี ความภาคภูมิใจในการให้บริการ | ห้าสิบห้าปี ความภาคภูมิใจในการให้บริการ | 55 ปี การไฟฟ้านครหลวง | ห้าสิบห้าปี การไฟฟ้านครหลวง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท9 ก57 2556 (1).

ห้องสมุด:
50 ปี การไฟฟ้านครหลวง มิตรที่ใกล้ชิดประชาชน = The 50th anniversary of Metropolitan Electricity Authority / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง.

by การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้านครหลวง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2551?] [2008?]Other title: ห้าสิบปีการไฟฟ้านครหลวง | 50th anniversary of Metropolitan Electricity Authority.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท9 ก57 2551 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TK4150.ท9 ก57 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK4150.ท9 ก57 2551 (1).

ห้องสมุด:
โครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า พ.ศ. 2515-2519.

by การไฟฟ้านครหลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, (2519?)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK3001 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง = The study of problem solving methodologies in servicing of Metropolitan Electricity Authority / โดย พรชัย ชัยศรีบุญเรือง.

by พรชัย ชัยศรีบุญเรือง, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Study of problem solving methodologies in servicing of Metropolitan Electricity Authority.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9685.ท92 พ426 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง = Labor participation in the state enterprise : a case study of the metropolitan electricity authority / ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ บุญมารัตน์.

by วิษณุ บุญมารัตน์, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5660.ท9 ว66 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้านครหลวง : ศึกษาเฉพาะกรณี : กระบวนการผลิตวารสารภายในการไฟฟ้านครหลวง "ประกาย" / โดย มณเฑียร พึ่งพระรัตนตรัย.

by มณเฑียร พึ่งพระรัตนตรัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.3 .ม337 2554 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการชมรายการโทรทัศน์ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง = Avoidance behavior of Metropolitan Electricity Authority Audience towards Thai television programs / ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช.

by จิยากร เสสะเวช, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544