ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 97 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : หนทางสู่ราชการในระบบเปิด / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ภ93 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ภ93 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ภ93 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1745 .ภ93 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / เขียนคำอธิบายโดย กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก667ค64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก667ค64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก667ค64 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2000 357741 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .พ464 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2476 .พ464 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476 .พ464 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2476 .พ464 (2).

ห้องสมุด:
การพิจารณาตอบข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ | สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.อ72 ก644 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.อ72 ก644 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ก28 2540 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476 .ก28 2540 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ฉบับเพื่อประชาชน / บรรณาธิการ อุดม ไกรวัตนุสสรณ์.

by อุดม ไกรวัตนุสสรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค745425 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค745425 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ค745425 (1).

ห้องสมุด:
110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ธันวาคม 2540-2545) / โดย 13 วิทยากร วิษณุ เครืองาม ... [และคนอื่นๆ].

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป, [2545?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ก915 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2476 .ก915 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2476 .ก915 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT2476 .ก915 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476.ก28 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2476.ก28 2544 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "รัฐกับสิทธิได้รู้" ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ ฉบับประชาชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ... [และคนอื่นๆ] เขียน รวบรวม เรียบเรียง.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .พ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476 .พ46 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT2476 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
รัฐกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ : ฉบับคดีตัวอย่าง / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ... [และคนอื่น ๆ] เขียน รวบรวม เรียบเรียง.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484- | จรัล พากเพียร, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ร63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2476 .ร63 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT2476 .ร63 (1).

ห้องสมุด:
รวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Other title: รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยกรณีร้องเรียนและหารือ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ร542 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476 .ร542 2550 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476.ก28 2542ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476.ก28 2542ก (1).

ห้องสมุด:
ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / รัตนาวดี ศิริทองถาวร.

by รัตนาวดี ศิริทองถาวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549Other title: Attitude of chief executive civil servants towards the Official Information Act, B.E. 2540.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT2476 .ร633 (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ์วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ช655 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2476 .ช655 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, [2541?]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช6336ค74 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ช6336ค74 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [วีดิทัศน์] : กฎหมายที่สังคมต้องการหรือไม่ : สัมมนาโต๊ะกลม วันที่ 20 สิงหาคม 2542 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาโต๊ะกลมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร : กฎหมายที่สังคมต้องการหรือไม่? (2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2542]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ส575พ46 (2). :

สรุปผลการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, [2545?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1521 .ส473 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1521 .ส473 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JF1521 .ส473 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544