ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 453 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ประมวลข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงและประมวลคำสั่งฟ้อง และคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา / โดย พ.ต.อ. (พิเศษ) ไชยันต์ นันทบัณฑิต และ ไชยยส จันทร์ประสูต.

by ไชยันต์ นันทบัณฑิต | ไชยยส จันทร์ประสูต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท868 .ช9 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ท868 .ช9 (2).

ห้องสมุด:
การตรวจฟ้องในคดีอาญา / โดย ณัฐวิทย์ ศรีเจริญ.

by ณัฐวิทย์ ศรีเจริญ, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Examine the charge in criminal case.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5425 .ณ635 (1).

ห้องสมุด:
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการสืบพยานหลักฐานในศาลชั้นต้น = The revocation of erroneous procedures in criminal proceedings : focusing on evidential procedure in the trial court / โดย สุกัล อำยะสุจริต.

by สุกัล อำยะสุจริต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Revocation of erroneous procedures in criminal proceedings : focusing on evidential procedure in the trial court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .ส726 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการเสริมในทางอาญา / โดย วาทิน หนูเกื้อ.

by วาทิน หนูเกื้อ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4012 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
การไม่รับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/1 / ปภินวิทย์ จีนสลุต.

by ปภินวิทย์ จีนสลุต | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 [2010]Other title: Exclusion of evidence under the Criminal Procedure Code article 226/1.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .ป463 2553 (1).

ห้องสมุด:
[ชะลอการฟ้อง] = Suspend prosecution / Rawat Chamchalerm.

by เรวัต ฉ่ำเฉลิม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Department of Law, Graduate School, Chulalongkorn University, 1979 [2522]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4642 .ร75 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suphakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่ 2557.Edition: Phim khrang thī 3, prapprung mai 2557. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส54 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 638773 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส54 2557 (2).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาฎีกาหมู่ พยาน (วิธีพิจารณาความอาญา).

by สำนักงานกฎหมายสยาม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2475-Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท874 .ก2 2475-23 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และคณะ.

by ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5121 .ศ623 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5121 .ศ623 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K5121 .ศ623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5121 .ศ623 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ศ624ก645 (1), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ศ624ก645 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีอาญาโดยองค์กรเอกชน / โดย กรกัญญา เอี่ยมโอภาส.

by กรกัญญา เอี่ยมโอภาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4764 .ก45 (1).

ห้องสมุด:
วิ. อาญาพิลึก / โดย Jurisprudence group"

by จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ แก้ไข ป.วิ.อ. ใหม่ พ.ศ. 2532.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.พ., 2533?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .จ74 2532 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K5401 .จ74 2532 ล.1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .จ74 2532 (2).

ห้องสมุด:
บันทึกของท้ายฎีกาและชี้ขาดความเห็นแย้งในประมวลกฎหมายอาญา / โดยจิตติ เจริญฉ่ำ.

by จิตติ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5121.ก58 จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5121.ก58 จ63 (2).

ห้องสมุด:
รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา : กฎหมายอาญา / ของ จิตติ ติงศภัทิย์ ; รวมรวมโดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5123 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2518 รวม 19 ปี.

by วีระ มณีดิษฐ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2519Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท124.3 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
รวมย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึงปัจจุบัน.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525-Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท250 .ย725 2478-25 (3).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาฎีกาอาญาที่สำคัญ / พิพัฒน์ จักรางกูร, ภัทรพร จักรางกูร.

by พิพัฒน์ จักรางกูร | ภัทรพร จักรางกูร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5121.ก56 พ6 2542 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5121.ก56 พ6 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5121.ก56 พ6 2542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544