ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 154 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานเบื้องต้นการสำรวจคนจนเมือง พ.ศ. 2533 / กองข้อมูลที่อยู่อาศัย ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ.

by ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2535Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : รวมรายงานวิจัยกรณีศึกษา / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค937 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค937 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ค937 (1). :

ฅนจนไทยในภาวะวิกฤติ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.57 .ฅ32 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4142.57 .ฅ32 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4142.57 .ฅ32 (2).

ห้องสมุด:
คลังสมองคนจน = [The academy of the poor] : รวมทัศนะและทางออกว่าด้วยความยากจน.

by สถาบันพัฒนาการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.57 .ค46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4142.57 .ค46 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HV4142.57 .ค46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4142.57 .ค46 (1).

ห้องสมุด:
ฅนจนไทยในมิติทางสังคม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.57 .ฅ324 ล. 1 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV4142.57 .ฅ324 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4142.57 .ฅ324 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4142.57 .ฅ324 ล. 1 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คนจนเมืองกับทางเลือกใหม่ [วีดิทัศน์].

by บริษัทสหศีนิมา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สหศีนิมา จำกัด, 2534Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ค362622 (2). :

ความจริงของความจน = The truth about poverty / ประเวศ วะสี ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2545?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ย6 ค46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ย6 ค46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ย6 ค46 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบางทางสังคมสู่แนวทางนำไปปฏิบัติได้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะวิจัย อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่นๆ].

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ก638 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ก638 (2).

ห้องสมุด:
การสำรวจหารายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุทัยธานี.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. กองวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.อ6 ม5 (1).

ห้องสมุด:
การดิ้นรนต่อสู้ของครอบครัวคนจน : รายงานวิจัย / คณะผู้ทำวิจัย สารณีย์ ไทยานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by สารณีย์ ไทยานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2545Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การสังเคราะห์ผลวิจัยเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในประเทศไทย / โดย นิภา ส.ตุมรสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, สุพิศ ศาสตระสิงห์.

by นิภา ตุมรสุนทร | สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ | สุพิศ ศาสตระสิงห์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.ค5 น63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.ค5 น63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.ค5 น63 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจวิจัยเรื่อง ปัญหาทางสังคมของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย งานศูนย์ชุมชนและกิจกรรมชุมชน.

by มหาดไทย. กระทรวง. กรมประชาสงเคราะห์. กองบริการชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4142.575.ก4 ม5 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544