ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ = Good faith & supervening events : ในระบบกฎหมาย เยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Other title: Good faith & supervening events.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K579.ส7 ก763 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K579.ส7 ก763 2554 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
หลักสุจริตของผู้ขายในสัญญาซื้อขาย = Goodfaith in seller / โดย พนิต เหล่าจรุงเภสัชกร.

by พนิต เหล่าจรุงเภสัชกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Goodfaith in seller.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .พ363 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของหลักสุจริตที่มีต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ = Roles of the good faith principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) / โดย วันเพ็ญ หนูเกตุ.

by วันเพ็ญ หนูเกตุ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K579.ส7 ว633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K579.ส7 ว633 (1).

ห้องสมุด:
การใช้สิทธิโดยสุจริต = The exercise of rights with good faith / เรือโท สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของศาลในการชี้ขาดข้อพิพาทโดยหลักแห่งความเป็นธรรม = Role of court on the decision according to the principle of justice / โดย วิศว พัวเทพนิมิตร.

by วิศว พัวเทพนิมิตร, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Role of court on the decision according to the principle of justice.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K579.ส7 ว655 (1).

ห้องสมุด:
การใช้หลักสุจริตในการตีความสัญญา = The roles of good faith in contract interpretation / โดย ภารวีร์ กษิตินนท์.

by ภารวีร์ กษิตินนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Roles of good faith in contract interpretation.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยทางทะเล / โดย นิติศาสตร์ สายสุนทร.

by นิติศาสตร์ สายสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Utmost good faith in marine insurance.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1226 .น636 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การนำหลักสุจริตมาใช้ในทางกฎหมายภาษีอากร : ศึกษาเฉพาะกรณีการตอบข้อหารือโดยกรมสรรพากร = Application of the principle of good faith in tax law : case study Revenue Department's ruling letters / โดย นารีมาน รักธรรม.

by นารีมาน รักธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Application of the principle of good faith in tax law : case study Revenue Department's ruling letters.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4460 .น646 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544