ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 82 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย / โดย คณะวิจัย "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" ; คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี หัวหน้าโครงการ, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา.

by สาวิตรี สุขศรี | ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ | อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา | โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 021/2555 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 021/2555 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ท94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ท94 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.

by ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2553Other title: คำอธิบายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 พ933 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 พ933 2553 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลบัญชีรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ / โดย คณะทำงานโครงการจัดทำบัญชีรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

by คณะทำงานโครงการจัดทำบัญชีรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารนิเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: 29 หน้า : ภาพประกอบ. Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3482 .ป45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3482 .ป45 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3482 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
อาชญากรรมเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ = Crime related to data message / โดย พรทิพย์ ตัณฑวนันท์.

by พรทิพย์ ตัณฑวนันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 พ436 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายไซเบอร์ = Cyber laws : รอบรู้เรื่องกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต / ชวลิต อัตถศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชวลิต อัตถศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคอมพิวเตอร์. 2 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557 [2014]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 626785 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 626785 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายคอมพิวเตอร์. 1 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

by สูตรไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 626782 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายคอมพิวเตอร์ / สูตรไพศาล.

by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ก245 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก245 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ก245 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก245 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายมหาชนบางประการเกี่ยวด้วยการควบคุมการใช้ข่าวสารโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ = Some problem in public law concerning utization of computer in the sphere of information / กงจักร์ โพธิ์พร้อม.

by กงจักร์ โพธิ์พร้อม, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT942.7.ค6 ก33 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...

by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2550?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 อ725 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ม63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ม63 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Other title: กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ม63 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ม63 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ม63 2554 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คลิ้กผิดถึงติดคุก / สัมภาษณ์/เรียบเรียง กัลย์ธิดา ชาตินันทฤกษ์.

by กัลย์ธิดา ชาตินันทฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน), 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ก64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ก64 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / พรเพชร วิชิตชลชัย.

by พรเพชร วิชิตชลชัย, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 พ438 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 พ438 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 พ438 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT80.ค53 พ438 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 พ438 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการละเมิดความผิดด้านคอมพิวเตอร์ [วีดิทัศน์] / โดย พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ญาณพล ยั่งยืน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG363 (1). :

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / จัดทำโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2550?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ท95 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ท95 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT80.ค53 ท95 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544