ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 300 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
งบประมาณ : หลักคิดจากประสบการณ์ / พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.

by พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ ลีฟวิ่ง จำกัด, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2005 .พ694 2552 (1).

ห้องสมุด:
งบประมาณแผ่นดินแผนใหม่.

by จันทิพา สุขุมาลชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2168 .จ6 (2).

ห้องสมุด:
งบประมาณแผ่นดิน : ทฤษฎีและปฏิบัติ.

by ไพศาล ชัยมงคล, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2005 .พ9 2526 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ2005 .พ9 2526 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2005 .พ9 2526 (5).

ห้องสมุด:
การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.

by นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, [2535]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2005 .น24 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2005 .น24 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2005 .น24 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HJ2005 .น24 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ2005 .น24 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ความเป็นไปได้และผลกระทบต่าง ๆ ของการใช้งบประมาณสองปี / โดย ณรงค์ สัจพันโรจน์.

by ณรงค์ สัจพันโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2162.55.ฮ7 ณ425 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ง334 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ง334 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ง334 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของนโยบายงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทย ในระยะเศรษฐกิจหดตัว (2512-2514)

by วิเชษฎฐ์ โรจนธรรมกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2168 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
งบประมาณสังเขป ประจำปีงบประมาณ.

by สำนักงบประมาณ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: พระนคร, 25-Availability: Available for loan (58)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2014 175381 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ79.ง15 ส6 2541 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ79.ง15 ส6 2503 (48), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ79.ง15 ส6 2558 (3).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายปี 2533 / โดย สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

by การสัมมนาทางวิชาการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินปี 2533 (2532 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2162.55.ฮ7 ก645 (1).

ห้องสมุด:
งบประมาณแผ่นดิน = Government budget / ไพรัช ตระการศิรินนท์.

by ไพรัช ตระการศิรินนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55 .พ94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2162.55 .พ94 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ2162.55 .พ94 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ตามความคิดเห็นของบุคลากร / โดย มนต์ชัย ทองสม.

by มนต์ชัย ทองสม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2550Other title: Performance-based budgeting management of the buddhist universities according to the opinion of the personnel.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2031.5.ท9 ม332 (1).

ห้องสมุด:
การงบประมาณและหนี้สาธารณะ (Government budgeting and public debt)

by สมจินตนา สีวาลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2005 .ส38 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2005 .ส38 (2).

ห้องสมุด:
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

by ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด, [2544]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55 .ช64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2162.55 .ช64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2162.55 .ช64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ2162.55 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2162.55 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2536 / ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันนโยบายศึกษา, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55.ฮ7 ก93 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2162.55.ฮ7 ก93 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544