ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหากฎหมายในการบังคับจำนองของสถาบันการเงิน / โดย ชัยวัธน์ จุลมนต์.

by ชัยวัธน์ จุลมนต์, 2506- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Financial institution's problems on enforcement of mortgages.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4655 .ช64 2553 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติจำนอง (คิดแหกคอก) / สมชาย พวงภู่.

by สมชาย พวงภู่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT718 .ส42 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ส42 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT718 .ส42 (2).

ห้องสมุด:
การจดทะเบียนจำนองพร้อมระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง / โดย จำรัส วันดี, สถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์.

by จำรัส วันดี | สถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT718 .จ64 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิเกี่ยงและการยกข้อต่อสู้ของผู้จำนองต่อผู้รับจำนอง : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ป63 (2).

ห้องสมุด:
การใช้อากาศยานเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ : ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรับใช้แก่วัตถุอากาศยาน = Asset based aircraft financing regarding to convention on international interests in mobile equipment as applied to aircraft equipment / โดย ปรมาภรณ์ วีระพันธ์.

by ปรมาภรณ์ วีระพันธ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Asset based aircraft financing regarding to convention on international interests in mobile equipment as applied to aircraft equipment.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4095 .ป446 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4095 .ป446 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4095 .ป446 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4095 .ป446 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีจำนอง : ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา = Problems surrounding delays in legal execution of a mortgage : a study of possible solutions / โดย เอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ.

by เอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems surrounding delays in legal execution of a mortgate : a study of possible solutions.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1888 .อ72 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความล่าช้าในการบังคับคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับคดีจำนองหรือหลักประกันทรัพย์จำนอง / โดย สงคราม สกุลพราหมณ์.

by สงคราม สกุลพราหมณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2541Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
บุริมสิทธิทางทะเล (Maritime lien) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 / ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

by ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT983 .ม93 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT983 .ม93 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT983 .ม93 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT983 .ม93 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / โดย วิทยา จิญกาญจน์.

by วิทยา จิญกาญจน์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การแข่งขันในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา: บมจ. ธนาคารกรุงไทย / โดย ศิริรัตน์ เย็นสุข.

by ศิริรัตน์ เย็นสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG2040.15 .ศ646 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2040.15 .ศ646 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ศ6455ก64 (1).

ห้องสมุด:
การนำเรือระหว่างการต่อสร้างเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.-- = The securitization of marine vessels under construction : the analysis on the draft of mortgage and maritime lien (no.2) of B.E.-- / โดย พัณณิน กิจพิทยาฤทธิ์.

by พัณณิน กิจพิทยาฤทธิ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Securitization of marine vessels under construction : the analysis on the draft of mortgage and maritime lien (no.2) of B.E.--.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7460.จ63 พ63 2555 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2536 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 อ72 2517 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2528Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2555 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (4).

ห้องสมุด:
คำสอนกฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย พระธรรมนูญวุฒิกร.

by ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ธ444 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2553 (1).

ห้องสมุด:
การนำบทบัญญัติเรื่องการจำนองมาใช้กับการจำนำโดยสังเขป : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2546?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ป626 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544