ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3423.5.ร92ก2 2546 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อหารือเกี่ยวกับสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2507-2542 / สำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ; คณะทำงาน พินิจ บุญเลิศ ... [และคนอื่นๆ].

by สำนักงานจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | พินิจ บุญเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 จ63 (1).

ห้องสมุด:
การป้องกันการทุจริตและการดำเนินงานสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ.

by อนันต์ พยัคฆันตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2093.ท9 อ3 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสถานธนานุบาลของเทศบาล.

by ไสว พราหมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2093 .ส9 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Rōngrapčhamnam Phō̜.Sō̜. 2505 prapprung Phō̜.Sō̜. 2537 / พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ปรับปรุง พ.ศ. 2537 / [รวบรวมเรียบเรียงโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

Sūtphaisān. by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2535 [1992] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 [1992]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 พ46 2535 (1).

ห้องสมุด:
โรงรับจำนำ / อรสรวง บุตรนาค เรียบเรียง.

by อรสรวง บุตรนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 อ45 (2).

ห้องสมุด:
จำนำตราสาร / โดย นวรัตน์ กลิ่นรัตน์.

by นวรัตน์ กลิ่นรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / โดย วิทยา จิญกาญจน์.

by วิทยา จิญกาญจน์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 2536 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค6 อ72 2517 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2528Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2549 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ป63 2555 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 2555 (4).

ห้องสมุด:
คำสอนกฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย พระธรรมนูญวุฒิกร.

by ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ธ444 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Principle of law suretyship, mortgage & pledge / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Other title: Principle of law suretyship, mortgage & pledge.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2553 (1).

ห้องสมุด:
การนำบทบัญญัติเรื่องการจำนองมาใช้กับการจำนำโดยสังเขป : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2546?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ป626 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544