ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน = The nature of labour contract / โดย วิลาสินี ปานใจ.

by วิลาสินี ปานใจ, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Nature of labour contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1765 .ว646 (1).

ห้องสมุด:
ทำสัญญาจ้างอย่างไรจึงไม่เสียเปรียบ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ร72 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ร72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ร72 (2).

ห้องสมุด:
ทำสัญญาจ้างอย่างไรจึงไม่เสียเปรียบ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ร72 2539 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1279 .ร72 2539 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ร72 2539 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ร72 2539 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน / วิจิตร (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ว62 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1279 .ว62 2552 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ว62 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ว62 2552 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน / วิจิตร (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ว62 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1279 .ว62 2543 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ว62 2543 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ว62 2543 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2533Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ก7 2533 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ก7 2533 (3).

ห้องสมุด:
หลักวินิจฉัยลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน / วินัย ลู่วิโรจน์.

by วินัย ลู่วิโรจน์, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างทอง สุขเจริญชัย, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ว63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1279 .ว63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ว63 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1279 .ว63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ว63 (5).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน / วิจิตร (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1279 .ว62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ว62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1279 .ว62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1279 .ว62 (10).

ห้องสมุด:
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างแรงงาน / โดย นุชรี แก้วยาว.

by นุชรี แก้วยาว, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Unfair terms in the employment contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K845.ข5 น724 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเปรียบเทียบประวัติแนวความคิดเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ผลงานของ วินัย ลู่วิโรจน์.

by วินัย ลู่วิโรจน์, 2497-.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมสวัสดิการและควบคุมแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ว6368ก64 (1). :

สัญญาจ้างแรงงาน : ศึกษาในแง่ลักษณะของนิติสัมพันธ์ / โดย วินัย ลู่วิโรจน์.

by วินัย ลู่วิโรจน์, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K889 .ว63 (1).

ห้องสมุด:
กลฉ้อฉลในสัญญาจ้างแรงงาน / โดย ณัฐวดี ณัฐวุฒิ.

by ณัฐวดี ณัฐวุฒิ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Fraud in employment contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ณ635 2555 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน : สิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ก7 2540 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง : ศึกษากรณีสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย / โดย นริศษา ละม้ายอินทร์.

by นริศษา ละม้ายอินทร์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Legal problem on the separation of administrative contract and civil contract : the case study of the contract of public employment.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .น465 2554 (1).

ห้องสมุด:
อนุสัญญาและข้อแนะเกี่ยวกับแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 173/30 (1).

ห้องสมุด:
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / โดย ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ.

by ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Work rule.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1279 .ย753 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของกฎหมายแรงงานต่อสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

by ชัยยงค์ พึ่งภักดี, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ช6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544