ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3251 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 2555 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.5 .ว63 2548 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: W84.5 .ว63 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2545Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.5 .ว63 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.5 .ว63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.5 .ว63 2551 (1).

ห้องสมุด:
น้ำใสใจจริงเพื่อชุมชน [วีดิทัศน์] / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัีน, [2548?]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น659 (1). :

ภาพรวมความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 2548-2549 และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / เรียบเรียง, พรรณทิพย์ เพชรมาก, วริฎฐา แก้วเกตุ.

by พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2504- | วริฎฐา แก้วเกตุ, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 พ443 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG2039.ท9 พ443 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG2039.ท9 พ443 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ชุมชน / ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง.

by ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556 [2013]Availability: : In transit (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอำเภอ : กรณีอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : รายงานวิจัย / โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; บำเพ็ญ เขียวหวาน หัวหน้าโครงการ ; นิพัทธเวช สืบแสง ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by บำเพ็ญ เขียวหวาน, 2502- | นิพัทธเวช สืบแสง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550 [2007]Other title: สวัสดิการชุมชน คนคลองลานไม่ทิ้งกัน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 บ63 2550 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม / อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.

by อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, [2548]Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM756 .อ374 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM756 .อ374 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM756 .อ374 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM756 .อ374 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์งานสลัมในต่างประเทศ / ผู้แปล อัภยุทย์ จันทรพา, ฉัตรชัย ปุระปัญญา.

by อัภยุทย์ จันทรพา | ฉัตรชัย ปุระปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง, 2546Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV4028 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
ชุมชน หัวใจของงานพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

by สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2528Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.592.พ6 ช74 2528 (3).

ห้องสมุด:
วิทยุชุมชน / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, กฤษณพร เสริมพานิช, ชุมพร เครือขวัญ.

by ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ | กฤษณพร เสริมพานิช | ชุมพร เครือขวัญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8697.9 .ป46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8697.9 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาชุมชนเมืองและชนบท / โดย บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์.

by บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT65 .บ73 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารโรงเรียนกับชุมชน.

by พิสิฐ พิษณานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม, ภาควิชาการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC215 .พ65 (1).

ห้องสมุด:
ร้อยใจฟื้นภูมิคนวัดเกตุ [วีดิทัศน์] / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัีน, [2548?]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร5494 (1). :

มูลนิธิชุมชน = Community foundation : กองทุนที่ยั่งยืนของชุมชน ก่อตั้งโดยชุมชน ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน : ประสบการณ์ตรงมูลนิิธิชุมชนทั่วโลก และมูลนิธิชุมชนของไทย / เบ็ญจมาศ ศิริภัทร.

by เบ็ญจมาศ ศิริภัทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549Other title: Community foundation.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV25 .บ72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV25 .บ72 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV25 .บ72 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV25 .บ72 (8).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544