ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 365 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT863 .ส73 2539 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย / โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .พ23 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .พ23 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .พ23 (4).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT863 .ส73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายซื้อขาย-แลกเปลี่ยน-ให้ : แก้ไขปรับปรุงตามกฎหมายใหม่ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .พ23 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .พ23 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .พ23 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .พ23 2549 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะซื้อขาย / โดย วงษ์ วีระพงศ์.

by วงษ์ วีระพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยศรีปทุม, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .ว25 (1).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .พ22 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .พ22 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .พ22 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .พ22 (4).

ห้องสมุด:
ปัญหาการตีความคำว่า "การซื้อขาย" ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 (CISG) / โดย พชรวรรณ คงสุข.

by พชรวรรณ คงสุข, 2527-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Problems relating to the interpretation of "sales" under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1030 .พ245 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยขายฝาก.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แสงทองการพิมพ์, 2508Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ข6 พ9 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย : พร้อมด้วยภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด / ประพนธ์ ศาตะมาน และ ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532 | ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2551 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2551 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย / โดย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.

by มโนปกรณ์นิติธาดา, พระยา | กระทรวงยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : กระทรวงยุติธรรม, 2458 [1915]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT874 .ม393 2458 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย : พร้อมด้วยภาคผนวกบทความพิเศษบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ ผิดพลาด / โดย ประพนธ์ ศาตะมาน และ ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532 | ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2545 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2545 (12). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย / โดย ประพนธ์ ศาตะมาน และ ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532 | ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : แสงทองการพิมพ์, 2512Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2512 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขาย / โดย ปัญญา ด่านพัฒนามงคล.

by ปัญญา ด่านพัฒนามงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ป63 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย / โดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

by ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, 2550Other title: ลักษณะซื้อขาย | คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .ณ632 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ณ632 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ณ632 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (3).

ห้องสมุด:
ออปชั่น = Options : เรื่องของเวลา ราคา สิทธิ / [เรียบเรียงและจัดทำ] บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).

by บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2550 [2007]Other title: Options | Options : เรื่องของเวลา ราคา สิทธิ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 229/2555 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2552 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2552 (8). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544