ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2028 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เรื่องของชนชาติญี่ปุ่น (Japan : the story of a nation) แปลโดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

by ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. (เอ็ดวิน โอลด์ฟาเธอร์), ค.ศ. 1910-1990- | ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นปัจจุบัน / สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

by สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น, 1998 [2541]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS806 .ญ675 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS806 .ญ675 2541 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS806 .ญ675 2541 (1).

ห้องสมุด:
จดหมายจากเกียวโต / ฮิมิโตะ ณ เกียวโต.

by ลักขณา ปันวิชัย, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แพรว, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS804.5 .ล62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS804.5 .ล62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS804.5 .ล62 (1).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นศึกษา / ไชยวัฒน์ ค้ำชู บรรณาธิการ.

by ไชยวัฒน์ ค้ำชู, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS804 .ญ638 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS804 .ญ638 (1).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นศึกษา / โดย เสฐียร พันธรังษี.

by เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 356/32 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น (การศึกษา การวิจัยและการถ่ายทอด).

by ลิขิต ธีรเวคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS885 .ล6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS885 .ล6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS885 .ล6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS885 .ล6 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นปัจจุบัน / สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

by สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: โตเกียว : สมาคม, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS806 .ญ675 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS806 .ญ675 (1).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่น ฉบับกระเป๋า 2528.

by ญี่ปุ่น. ศูนย์รวมข่าวต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: โตเกียว, 2528Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS806 .ญ64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS806 .ญ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS806 .ญ64 (2).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น [วีดิทัศน์] / สถาบันเอเชียศึกษา, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตรายการ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2542?]-Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ญ637 (2). :

บันทึกจากโตโด / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS804.5 .ฉ6 (2).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่น 100 ปี ภาพแห่งความทรงจำ.

by ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS881.9 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS881.9 .ป4 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS881.9 .ป4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS881.9 .ป4 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ซีเนมารุ เรือโดยสารชื่อภาพยนตร์ / อนุสรณ์ ติปยานนท์.

by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป, 2551 [2008]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น = History of Japanese art / กำจร สุนพงษ์ศรี.

by กำจร สุนพงษ์ศรี, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: History of Japanese art.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7350 .ก624 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7350 .ก624 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: N7350 .ก624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7350 .ก624 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารของบริษัทญี่ปุ่น : ประสบการณ์จากนักบริหารระดับกลาง : แปลจาก How Japanese companics work / โดย บัญญัติ สุรการวิทย์ บรรณาธิการโดย Tadao Kagono และ Kansai Productivity Center ตรวจและเรียบเรียงโดย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และ สมชาย ศิริวิชยกุล.

by คาโกะโนะ, ทาคาโอะ | บัญญัติ สุรการวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ค6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2741 .ค6 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยญี่ปุ่น โดย อนุวิทย์ เจริญศุภกุล สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น โดย วิลเลี่ยม อเล็คส์ และ สถาสปัตยกรรมร่วมสมัยญี่ปุ่น โดย โนโบรึ คาวาโซะอิ.

by อนุวิทย์ เจริญศุภกุล | อเล็คส์, วิลเลี่ยม | คาวาโซะอิ, โนโบรึ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรุงสยามการพิมพ์, 2512Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1550 .อ3 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายข้าวในระยะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น แปลจาก Rice policy in Japan's economic development โดย สมนึก ทับพันธุ์.

by ฮายามิ, ยุจิโร | สมนึก ทับพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ญ6 ฮ6 (9).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544