ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1553 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สังคีตนิยม.

by ทวีสิทธิ์ ไทรวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2522Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML160 .ท5 (1).

ห้องสมุด:
แก่นแท้ดนตรีไทย / โดย ชนิตร ภู่กาญจน์.

by ชนิตร ภู่กาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .ช36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML345 .ช36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML345 .ช36 (1).

ห้องสมุด:
ดุริยารมย์อุดมศึกษา : สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 30-31 ตุลาคม 2552 / บรรณาธิการ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, วิชยากร จารุบัณฑิต.

by งานดนตรีไทยอุดมศึกษา (ครั้งที่ 37 : 2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, 2525- | วิชยากร จารุบัณฑิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2).

ห้องสมุด:
โครงการการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง = A research to propose the guideline for intellectual property enforcement : copyright infringement by performing or singing the musical work : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และคณะ.

by จุมพล ภิญโญสินวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549Other title: การวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง | Research to propose the guideline for intellectual property enforcement : copyright infringement by performing or singing the musical work.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1170 .จ74 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คีตศิลป์กับมนุษย์.

by วิรัช ซุยสูงเนิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก, แผนกเอกสารและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2521Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MT6 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะของการดนตรีและละคร โดย ชิ้น ศิลปบรรเลง และความรู้ทั่วไปในการดนตรี โดย วิเชียร กุลตัณฑ์.

by กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์ | ชิ้น ศิลปบรรเลง, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2513Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML345 .ศ63 (1).

ห้องสมุด:
เพลงตับมอญกละ [วัสดุบันทึกเสียง] : ผลงานประพันธ์ของ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) : การอภิปรายทางวิชาการ ประกอบการบรรเลงดนตรีไทย / โดย เลื่อน สุนทรวาทิน และ ผู้เชี่ยวชาญภาษามอญ ; ถาวร สิกขโกศล ผู้ดำเนินรายการ

by เลื่อน สุนทรวาทิน | ถาวร สิกขโกศล, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ล834พ74 (2). :

ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย / สุรพล สุวรรณ.

by สุรพล สุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML345.ท9 ส74 (5).

ห้องสมุด:
รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี = All about music / สำเร็จ คำโมง.

by สำเร็จ คำโมง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552Other title: All about music.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: MT6 .ส6183 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MT6 .ส6183 (2).

ห้องสมุด:
ดนตรีไทย. ชุดที่ 1. แนะนำเครื่องดนตรีไทย [วีดิทัศน์].

by บริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด, [2538?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ด3346/1 (2). :

อีสานสังคีต / ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรม, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 155/31 (1).

ห้องสมุด:
ดุริยางคศิลป์ไทย / ผู้เขียน อรวรรณ บรรจงศิลป ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุกัญญา สุจฉายา.

by อรวรรณ บรรจงศิลป | สุกัญญา สุจฉายา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .ด74 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางลัดหัดเล่นดนตรีไทย : ระนาด ฆ้องวง ซอ จะเข้ ขิม ขลุ่ย ฉิ่ง หน้าทับ / สำเร็จ คำโมง.

by สำเร็จ คำโมง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .ส647 2554 (2).

ห้องสมุด:
รอบรู้เรื่องดนตรีไทย / ไพศาล อินทวงศ์ เรียบเรียง.

by ไพศาล อินทวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .พ93 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีดุริยางค์ไทย / บุญช่วย โสวัตร และ นิสิตปริญญาโท สาขาดุริยางค์ไทย รุ่นที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by บุญช่วย โสวัตร์ | นิสิตปริญญาโทสาขาดุริยางค์ไทย รุ่นที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .บ7225 (1).

ห้องสมุด:
การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูง / บุญช่วย โสวัตร และ นิสิตปริญญาโท สาขาดุริยางค์ไทย รุ่นที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by บุญช่วย โสวัตร์ | นิสิตปริญญาโทสาขาดุริยางค์ไทย รุ่นที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .บ72 (1).

ห้องสมุด:
ดนตรีไทย / เรียบเรียงโดย อุทิศ นาคสวัสดิ์.

by อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2466-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ722327ด33 (1).

ห้องสมุด:
ดุริยางคศาสตร์ไทย : ภาควิชาการ / มนตรี ตราโมท.

by มนตรี ตราโมท, 2443-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2481Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345 .ม27 (5).

ห้องสมุด:
องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายศิริ วิชเวช [วีดิทัศน์] / [สัมภาษณ์]โดย กาญจนา อินทรสุนานนท์.

by ศิริ วิชเวช, 2475- | กาญจนา อินทรสุนานนท์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG420 (1). :

การแสดงดนตรีไทย วงพาทย์รัตน์ วงบ้านบางกะปิ [วีดิทัศน์].

by วิเชียร เกิดผล | พินิจ สายสุวรรณ | วงพาทย์รัตน์ | วงบ้านบางกะปิ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ 2), 2546Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก6454 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDS .ก6454 (3). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544