ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 148 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักกฎหมายว่าด้วยนายกับเอเย็นต์ โดย บุญช่วย.

by พินิตนิตินัย, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ม.ป.ท., ร.ศ. 130 (2454)Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.35 .พ35ห (7). :

ห้องสมุด:
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยตัวแทนในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ : ศึกษาในแง่ความเหมาะสมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี = Convention on Agency in the International Sale of Goods : suitability for accession by Thailand / โดย ธโนชัย ปรพัฒนชาญ.

by ธโนชัย ปรพัฒนชาญ, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Convention on Agency in the International Sale of Goods : suitability for accession by Thailand.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1021 .ธ392 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1021 .ธ392 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน.

by สุทธิมนต์นฤนาท, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต6 ส7 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ต6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
การนำกฎหมายตัวแทนมาใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กรรมการบริษัท และบุคคลภายนอก = The application of the law on agency in the relations between company, company director and third party / จริยาพร ด่านศิริ.

by จริยาพร ด่านศิริ, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT924 .จ46 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือตัวแทนประกันชีวิต / จัดทำโดย สมาคมประกันชีวิตไทย.

by สมาคมประกันชีวิตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8881 .ค73 (2).

ห้องสมุด:
ตัวแทนเชิด = Agency by estoppel / ปริญญา บุญปทุมพงศ์.

by ปริญญา บุญปทุมพงศ์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT861 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
Pro agent เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับตัวแทนมืออาชีพ / นุชิต ฐิติกวิน.

by นุชิต ฐิติกวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทภากวิน จำกัด, [2547?] [2004?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8876 .น72 2547 (1).

ห้องสมุด:
ขายแบบแชมป์โลก (อ่านแล้วรวย) / วันชัย เกิดโภคทรัพย์.

by วันชัย เกิดโภคทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8881 .ว63 (2).

ห้องสมุด:
คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต / ผู้เขียน ภรต ยมจินดา.

by ภรต ยมจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พิมพ์ปรีดา จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG8876 .ภ43 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG8876 .ภ43 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้.

by ยง เหลืองรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2512Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ย2 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ก62 ย2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก62 ย2 (2).

ห้องสมุด:
คนสานฝัน สวรรค์ของชีวิต / วิโรจน์ ว่องประเสริฐ ; บรรณาธิการ สิทธิ์ หลีขาว.

by วิโรจน์ ว่องประเสริฐ | สิทธิ์ หลีขาว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เป็นไทอิงค์, [2550?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8876 .ว649 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายว่าด้วยนายกับเอเย็นต์ / โดย นายบุญช่วย.

by บุญช่วย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์บุญช่วยเจริญ, 2463Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.7.ต6 บ72 (4). :

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายเอเย็นต์ และ ผู้จัดการงาน.

by แอสเติน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2454 (ร.ศ. 130)Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ต6 อ8 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ต6 อ8 (3).

ห้องสมุด:
ตัวแทนประกันพันธุ์ใหม่พิชิตใจลูกค้า / โดย พรหมมาศ แสงทอง.

by พรหมมาศ แสงทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8876 .พ45 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG8876 .พ45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG8876 .พ45 (2).

ห้องสมุด:
ตัวแทนค้าต่าง : ศึกษาสถานะและหน้าที่ในทางกฎหมาย / โดย สมชาย กาญจนชานันท์.

by สมชาย กาญจนชานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT927 .ส42 (1).

ห้องสมุด:
เข็มทิศของเซลล์แมน ทิศทางแห่งความสำเร็จของนักขาย.

by ชยา บุนนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8876 .ช4 (2).

ห้องสมุด:
การให้สัตยาบันของตัวการ / โดย นิดา แสงโชติช่วงชัย.

by นิดา แสงโชติช่วงชัย, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Principle on the ratification of principal.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544