ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 163 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน = Legal problems on indorsement of bills / สุนันท์ เลขบวรวงศ์.

by สุนันท์ เลขบวรวงศ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .พ23 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .พ23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .พ23 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .พ23 (2).

ห้องสมุด:
สรุปคำบรรยาย กฎหมายตั๋วเงิน.

by สำนักกฎหมายดร. อุกฤษ มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ก2 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน.

by ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 พ9 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2545Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ว63 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ว63 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต5 ส5 2532 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส5 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ตั๋วเงิน = Principle of law. Bills, notes and cheques / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2552 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2552 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT938 .ส53 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2552 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2552 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน = Civil and commercial code : bills and notes / ตรีเนตร สาระพงษ์.

by ตรีเนตร สาระพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 [2013]Other title: Civil and commercial code : bills and notes.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 621562 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส5 2536 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส5 2536 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต5 ส5 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ต5 ส5 2536 (1).

ห้องสมุด:
ตั๋วเงินที่มีลายมือชื่อปลอม.

by โสฬส สุวรรณเนตร, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส9 (1).

ห้องสมุด:
ตั๋วสัญญาใช้เงิน.

by เฉลิม ยงบุญเกิด, 2455-2518.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, รวมสาส์น, 2509Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ฉ72 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ฉ72 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายวิชากฎหมายตั๋วเงิน.

by นิคม ทั่งสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 น6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2543 (4).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ตั๋วเงิน = Principle of law. Bills, notes and cheques / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2553 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2553 (12), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT938 .ส53 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2553 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544