ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 226 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548-2549Other title: Natural resource and environmental economics.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .ศ746 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ746 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ746 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / วิชัย เทียนน้อย.

by วิชัย เทียนน้อย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2542?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC55 .ว62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC55 .ว62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC55 .ว62 (4).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resource economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ745 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
ทรัพยากรธรรมชาติ ใต้ฟ้าและเหนือฟ้า / สง่า สรรพศรี.

by สง่า สรรพศรี, 2475-2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC13.3 .ส2 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท4 ร65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ท4 ร65 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค935237 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค935237 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Management of natural resources and environment / อำนาจ เจริญศิลป์.

by อำนาจ เจริญศิลป์, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC55 .อ55 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC55 .อ55 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบทของประเทศไทย = Rural natural resources management in Thailand / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ท4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Ecology and natural resources management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Ecology and natural resources management.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .น657 2548 (4).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Management of natural resources and environment / จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ.

by จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .จ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC85 .จ62 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สรุปแนวคิดและความรู้พื้นฐาน / โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์.

by โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ร92 (1).

ห้องสมุด:
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / คณะนักวิจัย จามะรี เชียงทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by จามะรี เชียงทอง | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ45 (4).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และท้องถิ่น : ศึกษาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตำบลเกาะเพชรและตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช = [Conflicts between state, capitalism and local community : a case study of natural resources management at Kokpage District and Thasome District, Nakornsrithammarat Province] : รายงานวิจัย / ขจรจบ กุสุมาวลี.

by ขจรจบ กุสุมาวลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ65 ข24 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ65 ข24 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ65 ข24 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ65 ข24 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ65 ข24 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ : ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; [ผู้วิจัย] เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE298 .อ365 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1).

ห้องสมุด:
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / คณะนักวิจัย อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท4 พ445 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ445 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ท4 พ445 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย / สุธาวัลย์ เสถียรไทย ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล.

by สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ท่านผู้หญิง | ยุวดี คาดการณ์ไกล, 2503- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 [2011]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ส734 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ส734 2554 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.ท9 ส734 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 ส734 2554 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GE320.ท9 ส734 2554 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาตะวันออก : ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Oriental wisdom : alternative pathways towards environments and natural resource management / โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

by สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ท่านผู้หญิง | โสภารัตน์ จารุสมบัติ | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554Other title: Oriental wisdom : alternative pathways towards environments and natural resource management.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.อ7 ภ74 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.อ7 ภ74 2554 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.อ7 ภ74 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.อ7 ภ74 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GE320.อ7 ภ74 2554 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรป่าแบบพหุภาคี / สุรินทร์ อ้นพรม บรรณาธิการ.

by สุรินทร์ อ้นพรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD657.ท9 ก623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SD657.ท9 ก623 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมี-- ทรัพยากรจำกัด / ปราชญา กล้าผจัญ.

by ปราชญา กล้าผจัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .ป46 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544