ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 163 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการขอคืนของกลาง / สมพร พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8073 .ส43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2551 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2553 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
แนวคำถามและแนวคำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์.

by ประสาน บุญโสภาคย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2515Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ป5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 ป5 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะทรัพย์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (3).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

by สมจิตร์ ทองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติกรรม, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ท4 ส4 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2548 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2552Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2552 (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2555 (5). Checked out (4).

ห้องสมุด:
อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ .

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ชัยฤทธิ์, 2506-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส73 2521 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะทรัพย์ อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชัยฤทธิ์, 2497Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ท4 ส725 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ บรรพ 1 และบรรพ 4.

by คมกริช วัฒนเสถียร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก61 ค4 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2545 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

by บัญญัติ สุชีวะ, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 บ6 2542 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544