ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 515 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรรมสิทธิ์.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KJJ.ก4 จ7 (1). :

ห้องสมุด:
กรรมสิทธิ์.

by กิ่ง ศาลิคุปต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ก4 ก6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตอนที่ 2 บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์.

by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2511Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ป4 2511 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ป4 2511 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ท4 ป4 2511 (2).

ห้องสมุด:
ทรัพย์สิน.

by วรศักดิ์พิบูลย์, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, กรุงไทยการพิมพ์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ว4 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT634.52543 .ว64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ว646 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Property law.Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ศ464 2553 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ศ464 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ศ464 2553 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT634.52543 .ม63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT634.52543 .ม63 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ม63 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2011 567306 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: Property law.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .ศ464 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ศ464 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ศ464 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ศ464 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: Property law.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ศ464 2555 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ศ464 2555 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Property law.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ศ464 2553ก (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .ม63 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ม63 2547 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (2). Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ท4 ส75 (7).

ห้องสมุด:
บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน / โดย วิรัช ไตรพิทยากุล.

by วิรัช ไตรพิทยากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ท4 ว64 (2).

ห้องสมุด:
การซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 : ศึกษาเชิงวิเคราะห์และทางกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย จันทิมา ระแบบเลิศ.

by จันทิมา ระแบบเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ท4 จ63 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยทรัพย์.

by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2511Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท400 .ป1765ท (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท400 .ป1765ท (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ม63 2546 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และพระราชบัญญัติอาคารชุด / โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT640 .ส355 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ส355 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส355 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ส355 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544