ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตใหม่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : คณะ, 2544Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ธ4432ท63 (2).

ห้องสมุด:
การตอบสนองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในการพัฒนาทักษะทางทันตกรรม = Augmented kinematic feedback for dental skill acquisition : รายงานการวิจัย / พันธ์นภา จิตติมณี, ปิยะนุช วิรัตน์เกษ.

by พันธ์นภา จิตติมณี | ปิยะนุช วิรัตน์เกษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Other title: Augmented kinematic feedback for dental skill acquisition.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU18 .พ633 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ / วรยา มณีลังกา.

by วรยา มณีลังกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2550Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU100 .ว446 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ / วรยา มณีลังกา.

by วรยา มณีลังกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU100 .ว446 2552 (2).

ห้องสมุด:
เภสัชตำรับทางทันตกรรม = Dental formulary / วณี ทวีทรัพย์.

by วณี ทวีทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ว353ภ75 (3).

ห้องสมุด:
ศัพท์ทันตแพทย์ศาสตร์ (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกายวิภาคศาสตร์ และปริทันตวิทยา) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU13 .ร623 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาทักษะทางทันตกรรมตามหลักการยศาสตร์ / บรรณาธิการ ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ; คณะผู้เขียน ศิริวรรณ สืบนุการณ์, มนทกาน ไชยกุมาร, แมนสรวง วงศ์อภัย.

by ศิริวรรณ สืบนุการณ์ | มนทกาน ไชยกุมาร | แมนสรวง วงศ์อภัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU21 .ศ646 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WU 2009 539647 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกายวิภาคศาสตร์ และปริทันตวิทยา) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2541Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU13 .ร623 2541 (2).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการวันวิชาการและคืนสู่เหย้า 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2532 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์. การประชุมวิชาการ (2532).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะ, 2532 [1989]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 183/2552 (1).

ห้องสมุด:
Excellence in dentistry : from oral biology to clinical practice : การประชุมวิชาการ 35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5-6 มิถุนายน 2546 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์. การประชุมวิชาการ (2546).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : คณะ, [2546?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU18 .ม563 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตการวิจัยชีววิทยาช่องปากในประเทศไทย : การประชุมชีววิทยาช่องปากครั้งที่ 1 / จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการชีววิทยาช่องปากแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2550 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU100 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2532 14-16 ธันวาคม 2532 / ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

by ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย. การประชุมใหญ่สามัญ (2532 : กรุงเทพฯ) | ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2532 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2532 [1989]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU100 .ท634 2532 (1).

ห้องสมุด:
ในหลวงกับงานทันตกรรม / (จัดทำโดย) ถวิล ตัณฑิกุล ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุภาพร กัณห์วานิช.

by ถวิล ตัณฑิกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น88 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรม ของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร (Study of the impact of the socio- economic variebles on population's Knowledge, comprehension and behavior, utilizing dental service in Bangkok Metropolis).

by ยลสลวย วาริทสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: RK52.5 .ย4 (1).

การสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรม / บรรณาธิการ ศิริพร ทิมปาวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ศิริพร ทิมปาวัฒน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU26.5 .ก645 2546 (3).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

by องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย. การประชุม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์กร, 2546-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU18 .ผ735 2546 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และผลิตภัณฑ์ทันตกรรมไทย : รวมเอกสารวิชาการ / รวบรวมโดย คณะอนุกรรมการเตรียมเอกสารวิชาการเรื่อง การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และผลิตภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์.

by คณะอนุกรรมการเตรียมเอกสารวิชาการเรื่องการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และผลิตภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ | การสัมมนาทันตแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2545).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : คณะอนุกรรมการ, [2545?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU20.5 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ / [จัดโดย] องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

by การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ | ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ | องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์เอส บี สกรีน แอนด์ ปริ้นท์, 2538-Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z6668 .ก64 2538 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544