ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษาทูตประชาสัมพันธ์พิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิแอมบาสเดอร์) / ชลิศา จิรัญญกุล.

by ชลิศา จิรัญญกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1221 .ช46 2549 (1).

ห้องสมุด:
การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศที่มีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสุวรรณภูมิมหานคร และความมั่นใจต่อความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (วาระแห่งชาติ) / พลอัครชัย ก่อเกียรติธีรกุล.

by พลอัครชัย ก่อเกียรติธีรกุล, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, [2550]Other title: Perception and attitude of the service users of aviation transportation on the transformation of Suvannabhumi Airport toward Suvanabhumi Aerotropolis and confidence to the ability to provide services of Suvanabhumi Airport : a case study : Suvanabhumi Airport.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 พ456 (1).

ห้องสมุด:
Unseen Suvarnabhumi / จัดทำโดย หนังสือพิมพ์ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ; วิชาญ โล่หิรัญ บรรณาธิการและผู้จัดการโครงการ.

by วิชาญ โล่หิรัญ | หนังสือพิมพ์ทรานสปอร์ต เจอร์นัล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Transport Newspaper, [2549?]Other title: Suvarnabhumi.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 อ632 (1).

ห้องสมุด:
ท่าอากาศยานไทยใต้ร่มพระบารมี / จัดทำโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).

by บริษัทท่าอากาศยานไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TL726.7.ท9 ท63 2554 (2).

ห้องสมุด:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [วีดิทัศน์] : ประตูสู่เอเซีย = Suvarnabhumi Airport : gateway to Asia / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).

by บริษัทท่าอากาศยานไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2549Other title: Suvarnabhumi Airport : gateway to Asia.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท634 (1). :

โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ = Suvarnabhumi aerotropolis development plan / เสนอโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ... [และอื่นๆ].

by บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE9797.5.ท9 ค94 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9797.5.ท9 ค94 ล. 1 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค9443 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค9443 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ตำนานหนองงูเห่า และการเมืองเรื่อง CTX / สมัคร สุนทรเวช, ดุสิต ศิริวรรณ.

by สมัคร สุนทรเวช, 2478-2552- | ดุสิต ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส464 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส464 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส464 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเหมาะสมในการสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์สากลกรุงเทพฯ : รายงาน / จัดทำโดย กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม.

by กรมการขนส่งทางอากาศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2523Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE9797.5.ท92ก4 ก64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ / โดย สถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง ; คณะผู้ศึกษาวิจัย บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ... [และคนอื่นๆ].

by บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย | สถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.59.ส4 ค94 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หนองงูเห่า; โครงการสามพันล้าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กราฟิคอาร์ต, 2517Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TL726.7.ท9 ห3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TL726.7.ท9 ห3 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยเทียบท่าอากาศยานเช็คแล็ปก็อกของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง / ภัชรพล เลาหสุรโยธิน.

by ภัชรพล เลาหสุรโยธิน, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, [2550]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE9797 .ภ624 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ศุภกานต์ ผลโพธิ์.

by ศุภกานต์ ผลโพธิ์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, [2550]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 ศ742 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซันแตนท์ จำกัด.

by บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ | บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2552?]Other title: โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9797.5.ท92ส4 ป622 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544