ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 204 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 4, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ช9 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 ช9 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น6 ช9 2548 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.น6 ช93 2552 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2009 562593 (1).

ห้องสมุด:
นิติกรรมอำพราง : นิติกรรมที่ถูกอำพรางมีผลใช้บังคับได้เพียงใด : รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ก94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ก94 (1).

ห้องสมุด:
นิติกรรมอำพราง.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.น6 ช9 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม : (เปรียบเทียบนิติกรรม พ.ศ. 2535 กับนิติกรรม พ.ศ. 2468) / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.น6 ก58 2542 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.น6 ก58 2542 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.น6 ช93 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.น6 ช93 (1).

ห้องสมุด:
วัตถุประสงค์ของนิติกรรม : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบ / โดย วีรวัฒน์ จันทโชติ.

by วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.น6 ช93 2543 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.น6 ช93 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.น6 ช93 2543 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องปัญหาความหมายและผลทางกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 / โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1723 .ก626 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1723 .ก626 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1723 .ก626 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเพิกถอนนิติกรรมซึ่งฉ้อฉลเจ้าหนี้ (Cancellation of fraudulent acts).

by อโนชา ชีวิตโสภณ, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สวัสดิการข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 อ6 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะ นิติกรรมและหนี้ / โดย จี๊ด เศรษฐบุตร.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม / จิตติ ติงศภัทิย์.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 จ62 2522 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 จ62 2522 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น6 จ62 2522 (5). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม.

by อนุมัติ ใจสมุทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2510Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 อ3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น6 อ3 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยนิติกรรม.

by อนุมัติ ใจสมุทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2515Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ห4 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 ห4 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม พ.ศ. 2468 : นิติกรรม พ.ศ. 2535 / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.น6 ก58 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.น6 ก58 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ช9 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น6 ช9 (2).

ห้องสมุด:
ผลของโมฆียกรรมที่ถูกบอกล้าง.

by ประสาท พงษ์สุวรรณ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K853.ฮ9 ป4 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2005 [2548]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .ก934 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ก934 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ก934 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ65 2543 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544