ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม = Participatory public policy process (P4) : ปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย.

by มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549Other title: Participatory public policy process (P4).Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ก456 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ก456 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ก456 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก55น4 ก456 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนัาโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2011 597919 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนัาโครงการ ; ปัทมา สูบกำบัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / ศุภวัลย์ พลายน้อย, อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ ; เนาวรัตน์ พลายน้อย บรรณาธิการ.

by ศุภวัลย์ พลายน้อย | อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ | เนาวรัตน์ พลายน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ศ75 2549 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการนโยบายสาธารณะ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.).

by มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก456 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก456 (1). :

Kānphatthanā nayobāi sāthārana dān sukhāphāwa chœ̄ng phư̄nthī / การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะเชิงพื้นที่ / เนาวรัตน์ พลายน้อย.

Naowarat Phāinō̜i. Mahāwitthayālai Mahidon. Khrōngkān Wičhai chœ̄ng Patibatkān Yāng Mī Sūanrūam phư̄a Sangkhro̜ ʻOngkhwāmrū læ Phatthanā Nǣothāng Khapkhlư̄an Ngān Sāng Suk nai Khēt Phư̄nthī Phāk Klāng. by เนาวรัตน์ พลายน้อย | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพื้นที่ภาคกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Khrōngkān Kānwičhai chœ̄ng Patibatkān Yāng Mī Sūanrūam phư̄a Sangkhro̜ ʻOngkhwāmrū læ Phatthanā Nǣothāng Khapkhlư̄an Ngān Sāng Suk nai Khēt Phư̄nthī Phāk Klāng Khana Sangkhomasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publication: [นครปฐม] : โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพื้นที่ภาคกลาง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 634434 (1).

ห้องสมุด:
สวัสดิการผู้สูงอายุ : การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภาวะวิกฤต / โดย ทรงธรรม์ สวนียะ.

by ทรงธรรม์ สวนียะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ท43 (1).

ห้องสมุด:
องค์การบริหารส่วนตำบลกับแนวทางการพัฒนาเยาวชน / สกล บุญคำ.

by สกล บุญคำ, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ส243 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi sāthārana læ kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon / นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน / สถาพร เริงธรรม บรรณาธิการ.

Sathāphō̜n Rœ̄ngtham, by สถาพร เริงธรรม, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜n Kǣn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publication: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 น47 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.-- / โดย ถวิลวดี บุรีกุล และ ปัทมา สูบกำปัง.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553Other title: ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.--.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ566 2553 (1).

ห้องสมุด:
สภาที่ปรึกษาฯในความคาดหวังของสังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่าย ภาคประชาชน : รายงานการวิจัย / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะนักวิจัย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส463 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส463 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน : รายงานผลการศึกษาวิจัย / หัวหน้าโครงการ ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน ; ผู้ร่วมโครงการ ศศิธร สุวรรณเทพ, บุญนิศา เมืองจันทร์, มัณฑชา สุรินทร์.

by ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน | ศศิธร สุวรรณเทพ | บุญนิศา เมืองจันทร์ | มัณฑชา สุรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.55.ก6 ศ623 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5822.55.ก6 ศ623 (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ = [Disaster policy and management network : a case study of flood in Nakhonratchasima and Chaiyaphum provinces] / โดย ศิริรักษ์ สิงหเสม.

by ศิริรักษ์ สิงหเสม, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Disaster policy and management network : a case study of flood in Nakhonratchasima and Chaiyaphum provinces.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Ratthaprasāsanasāt Thai : kānčhatkān phāk rat bǣp prachārat / รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : การจัดการภาครัฐแบบประชารัฐ / ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n, 1965- by ปิยากร หวังมหาพร, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ป646 2560 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทชุมชนกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม / [จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ].

by การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนแม่บทชุมชนกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม : เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น" (2549) | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก633 (1).

ห้องสมุด:
จากวิสัยทัศน์ 2570-- สู่แผนฯ 11 : รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2552 : นนทบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 พ6332 2552 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ก8 พ6332 2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.ก8 พ6332 2552 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG694 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG694 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG694 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG694 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการประสานความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเครือข่ายภาคประชาชนและการศึกษาผลการพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

by วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ = Government strategies and participatory poverty alleviation in Northern Thailand : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย วันเพ็ญ สุรฤกษ์ หัวหน้าโครงการ ; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่นๆ].

by วันเพ็ญ สุรฤกษ์ | อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: Government strategies and participatory poverty alleviation in Northern Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ว615 (1).

ห้องสมุด:
Sarup phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng Khana Kammāthikān Kānphatthanā Kānmư̄ang læ Kānmīsūanrūam khō̜ng Prachāchon Wutthi Saphā : nai rō̜p raya wēlā 3 pī rawāng wan thī 1 Makarākhom 2554 - 2 Mīnākhom 2557. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา : ในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 - 2 มีนาคม 2557.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānphatthanā Kānmư̄ang læ Kānmīsūanrūam khō̜ng Prachāchon. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Kammāthikān 2, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.7 .ท96 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.7 .ท96 2557 (1).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, วลัยพร รัตนเศรษฐ.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | วลัยพร รัตนเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุุุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .อ737 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JF 2014 635041 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF799 .อ737 2557 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544