ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 407 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
6 คำถามงานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ. : ปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.

by นิรันดร์ สุมาลี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553Other title: หกคำถามงานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ. : ปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB299.ป6 ก124 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB299.ป6 ก124 2553 (2).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษา ความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในการผลิตปาล์มดีเซลเพื่อการพาณิชย์ = Case study on the suitability of refined palm oil in the production of commercial palm diesel / โดย อิศรา ชินสว่างวัฒนกุล.

by อิศรา ชินสว่างวัฒนกุล, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TP684.น6 อ654 (1).

ห้องสมุด:
วิกฤตน้ำมัน = Oil crisis / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Oil crisis.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6517 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว6517 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2006 478964 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2006 478964 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่อง น้ำมัน.

by รัศมีดารา ขันติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ร6 (6).

ห้องสมุด:
การประชุมทางวิชาการเรื่อง พลังงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2524.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | ธรรมชาติ ศิริวัฒนกุล | กิตติพร ลิมปิสวัสดิ์ | พายัพ พยอมยนต์, 2481- | สละ ศิริไวทยพงศ์ | ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ | อมรรัตน์ รัตน์ธราธร | พละ สุขเวช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ธ37 (6).

ห้องสมุด:
ปาล์มน้ำมัน โดย สร้อยถวิล เดชารักษ์ และคนอื่น ๆ.

by สร้อยถวิล เดชารักษ์ | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, งานวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรม 1 ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร กองเศรษฐกิจการตลาด, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 ส4 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องเหนียว ๆ เกี่ยวกับ "น้ำมัน" / โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วสันตวิสุทธิ์.

by สมชาย วสันตวิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สมุทรปราการ : บริษัท เอ็ม.ซี.ดี.การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9560.5 .ส426 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9560.5 .ส426 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปาล์มน้ำมัน = Oil palm handbook / เอกชัย พฤกษ์อำไพ.

by เอกชัย พฤกษ์อำไพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพพิทักษ์, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB299.ป6 อ72 (2).

ห้องสมุด:
ปาล์มน้ำมัน / กองวิจัยสินค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป644 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการผลิตและการส่งออกน้ำมันละหุ่ง ปี 2529 และประมาณการ ปี 2530 / ภาศินี ปริสุทธิญาณ.

by ภาศินี ปริสุทธิญาณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ล6 ภ65 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว โดย ฝ่ายนโยบาย 2.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 อ74 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจปาล์มน้ำมัน.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สถิติการเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 308/29 2528 (1).

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรป = [Direct synthesis of diesel fuel from Fischer-Tropsch reaction] / โดย บรรเจิด จงสมจิตร.

by บรรเจิด จงสมจิตร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 [2006]Other title: Direct synthesis of diesel fuel from Fischer-Tropsch reaction.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP343 .บ44 2549 (1).

ห้องสมุด:
น้ำมันพืช อตร.!?! / ณรงค์ โฉมเฉลา.

by ณรงค์ โฉมเฉลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, [2556] [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TP680 .ณ42 2556 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมน้ำมันละหุ่ง / ลิขิต แดดภู่.

by ลิขิต แดดภู่.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 อ76 2525 (1).

ห้องสมุด:
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.

by นิรันดร์ สุมาลี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB299.ป6 ท72 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544