ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 453 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ : นานาทัศนะจากองค์กรภาคีเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ.

by องค์กรภาคีเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2542Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ข54 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การพัฒนาคนกับการปฎิรูประบบสุขภาพ : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์.

by สถาบันพระบรมราชชนก | ภาคีพัฒนากำลังคน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระบรมราชชนกและภาคีพัฒนากำลังคน, [2545?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ก6623715 (1).

ห้องสมุด:
(ร่าง)รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า / โดย อารี วัลยะเสวี ... [และคนอื่นๆ].

by อารี วัลยะเสวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ร624 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ร624 (1).

ห้องสมุด:
ยุคที่ 2 ของการสาธารณสุขไทย : ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (humanized health care) / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474- | HA National Forum (ครั้งที่ 7 : 2549 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ย72 (1).

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์บทเรียน การจัดระบบบริการทางการแพทย์ : กรณีศึกษาประเทศไทยและประสบการณ์ของต่างประเทศ = Synthesis of lessons learned on medical service management system : case studies of Thailand and other countries / โดย เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล.

by เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ | นิตยา มหาผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2552Other title: Synthesis of lessons learned on medical service management system : case studies of Thailand and other countries.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 อ824 2552 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 อ824 2552 (2).

ห้องสมุด:
ต้นทุนการตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลของรัฐ : ศึกษาเฉพาะสถาบันมะเร็งแห่งชาติ / โดย อมรรัตน์ วิจิตรลีลา.

by อมรรัตน์ วิจิตรลีลา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WX157 .อ444 (2).

ห้องสมุด:
ทุกข์คนไทย [วีดิทัศน์] : สารคดีจากงานวิจัย 15 กรณีว่าด้วยความทุกข์จากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ / อำนวยการผลิตโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

by สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: นนทบุรี : สถาบัน, [2551?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท682 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG .ท682 (2). :

ภาพรวมระบบบริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์ / เรียบเรียงโดย อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ36515ภ65 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาและวิจัยข้อมูลเฉพาะโรคและระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์, พัฒน์วดี กมลศิริพิชัยพร, พิชญา ตันติเศรณี.

by ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ | พัฒน์วดี กมลศิริพิชัยพร | พิชญา ตันติเศรณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ช493 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องเล่าคนสร้างสุข / บรรณาธิการ ศศิธร อบกลิ่น.

by ศศิธร อบกลิ่น | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ร852 2551 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นธรรมในการจัดระบบบริการสาธารณสุข / โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส4365ค56 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินงานทีม SRRT เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังคลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดกระบี่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2548 / ผู้ดำเนินการ ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2548Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ก64525654 (1).

ห้องสมุด:
จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์.

by สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2495-2551.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 ส253 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA540.JT3 ส253 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ส253 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA540.JT3 ส253 (1).

ห้องสมุด:
สุขด้วยปัญญา / บรรณาธิการ ศศิธร อบกลิ่น.

by ศศิธร อบกลิ่น | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ส676 2551 (1).

ห้องสมุด:
ทุกข์คนไทยจากระบบบริการสาธารณสุข ; และ, ทุกข์ : จากระบบสุขภาพ. [วีดิทัศน์] / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อำนวยการผลิต.

by สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท จินตนาการ จำกัด, [2543?]Availability: Available for reference (4)Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: VTG .ท723 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .ท723 (1). :

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสาธารณสุข / ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข | กองสถิติสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2526-Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3.02 ก563 2526 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3.02 ก563 2537 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W84.JT3.02 ก563 2525 (11).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544