ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนของผู้ใช้บริการ จังหวัดนครปฐม / โดย ธนิดา จินตธนะเดช.

by ธนิดา จินตธนะเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550Other title: Marketing mix for selection of Chinese food set services of Nakhon Pathom customers.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX911.3.ต46 ธ363 (1).

ห้องสมุด:
รูปแแบบการพัฒนาแผงลอยจำหน่ายอาหารในจังหวัดพิจิตร = The food stalls development model in Pijit Province : รายงานการศึกษา / โดย นพรัตน์ พรหมโชติ, รุ่งทิพย์ เวชกิจ, ฉลวย พุ่มเจริญ.

by นพรัตน์ พรหมโชติ | รุ่งทิพย์ เวชกิจ | ฉลวย พุ่มเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครสวรรค์] : ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2548Other title: Food stalls development model in Pijit Province.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX911.3.ส72 น34 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบบริการอาหารในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2532 = The development of dietary service system : Thammasat Chalerm Prakiat Hospital 1989 / ยงยุทธ สงวนชม.

by ยงยุทธ สงวนชม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : สาขาการบริหารโรงพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX168 .ย24 (1).

ห้องสมุด:
แผนธุรกิจจัดส่งอาหาร / โดย สมพล หิรัญเจริญ, ปิยณัฐ ทิพย์รักษ์, สมาน โพธิ.

by สมพล หิรัญเจริญ | ปิยณัฐ ทิพย์รักษ์ | สมาน โพธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX943 .ส434 2554 (1).

ห้องสมุด:
ครัว ครม. / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX911.2 .ว653 (3).

ห้องสมุด:
เดินดินกินข้าวแกง / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX911.2 .ว654 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TX911.2 .ว654 2555 (2).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์ในการแข่งขันและปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารระบบสาขา (chain restaurant) : กรณีศึกษาร้านอาหารประเภทสุกี้ / โดย กนกนาฐ โลณะปาลวงศ์.

by กนกนาฐ โลณะปาลวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5468 .ก323 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในประเทศไทย / โดย สมบัติ อุยตระกูล.

by สมบัติ อุยตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX537 .ส43 (2).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ฐิติพร โชติดี.

by ฐิติพร โชติดี, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Food security of low income household in Bangkok Meterpolis [sic] | Food security of low income household in Bangkok Metropolis.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TX360.ท92ก4 ฐ636 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจสวนอาหาร บนถนนพระราม 3 / โดย สุปราณี วิภาสกาญจน์.

by สุปราณี วิภาสกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TX910.ท9 ส74 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนตั้งร้านกาแฟสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ลักษณะพื้นที่ / โดย จักรายุธ รมณียกุล.

by จักรายุธ รมณียกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TX911.3.ค36 จ624 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาระบบการจัดบริการอาหารของสถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี / สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

by สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สระบุรี] : กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Tō̜ yǭt ʻaidīa tham thurakit kap 5 thurakit sāngsan sākhā ʻāhān / ต่อยอดไอเดียทำธุรกิจ กับ 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร / เขียนและเรียบเรียงโดย การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ.

Kāndī Līeophairōt. Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by การดี เลียวไพโรจน์ | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū (ʻOngkān Mahāchon), [2556?] [2013?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), [2556?] [2013?]Other title: Tō̜ yǭt ʻaidīa tham thurakit ʻāhān Other title: ต่อยอดไอเดียทำธุรกิจอาหาร.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX945 .ก62 2556 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544