ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 85 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เทคนิคการใช้บัตรเครดิต และบัตรเอทีเอ็มอย่างชาญฉลาด / นายแบงค์ (บาท) เขียน.

by นายแบงก์ (บาท).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1643 .น64 (3).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจบัตรเครดิต = Marketing strategies in credit card market / โดย พรทิพย์ ทูลไพรัตน์.

by พรทิพย์ ทูลไพรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3755.8.ท9 พ436 (2).

ห้องสมุด:
บัตรเครดิตใช้ไม่ดีจะมีภัย / ผู้เขียน เวคิน จินตวลี, กำพร ปฐมพร ; บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว.

by เวคิน จินตวลี | กำพร ปฐมพร | ธารี บางแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, [2545?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1643 .ว726 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1643 .ว726 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายนอกโดยปราศจากอำนาจ = Legal problems of unauthorized use of electronic money : กรณีบัตรหาย บัตรถูกลัก / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.5.ส6 พ956 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือบัตรเครดิต = The plastic inspired money.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Thaicoon-BrandAge Holding, 2006 [2549]Other title: Plastic inspired money.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3755.8.ท9 ค756 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HG3755.8.ท9 ค756 (1).

ห้องสมุด:
แรงจูงใจพนักงานธนาคารในการขายบัตรเครดิต = Motivation of bank officers to credit card selling : รายงานการวิจัย / โดย รวีวัฒน์ ลิมังกูร, ไพสิษฐ์ ฟักเชือก.

by รวีวัฒน์ ลิมังกูร | ไพสิษฐ์ ฟักเชือก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและวางแผนการตลาด ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บจม. ธนาคารนครหลวงไทย, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร53494ร82 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบบัตรเครดิต 1995 / บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด.

by บริษัทมีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1643 .ท655 2538 (1).

ห้องสมุด:
บัตรเครดิต มิตรหรือศัตรู / วริศรา ภานุวัฒน์.

by วริศรา ภานุวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1643 .ว464 2556 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบบัตรเครดิต 2010 / [บริษัทมีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด].

by บริษัทมีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2553]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1643 .ท655 2553 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการยอมรับบัตรเครดิต = Marketing factors affecting the adoption of credit cards : รายงานการวิจัย / โดย รวีวัฒน์ ลิมังกูร, ณัฐฤดี ฟองศรันย์.

by รวีวัฒน์ ลิมังกูร | ณัฐฤดี ฟองศรันย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและวางแผนการตลาด ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บจม. ธนาคารนครหลวงไทย, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร53494ป62 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบัตรเครดิต Legal measures to prevent and suppress credit card crimes / จรัสศรี จริยากูล.

by จรัสศรี จริยากูล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5226 .จ46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K5226 .จ46 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายบัตรเครดิต = Laws on credit card / โดย พันตำรวจโท สุรเชษฐ ชีรวินิจ.

by สุรเชษฐ ชีรวินิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955.5.ส6 ส74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT955.5.ส6 ส74 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินนโยบาย : กรณีการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต (Refinance หนี้บัตรเครดิต) / คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554] [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 237/2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 237/2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 237/2555 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องภาพพจน์บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย / คณะผู้ศึกษา จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1643 .ร642 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา : รูปแบบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ก่อให้เกิดหนี้และวิธีการจัดการหนี้บัตรเครดิต / โดย ณรากร แสงมณี.

by ณรากร แสงมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3755.8.ท9 ณ462 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3755.8.ท9 ณ462 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ณ462พ43 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544